TFF logoFORUMS Meeting Point
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKS


Jugoslaviens bombare håller

Palme-föreläsning på SIPRI

  

Av Jan Öberg

TFF direktör

 

EU:s "utrikesminister" Dr. Javier Solana talar den 20 juni på fredsforskningsinstitutet SIPRI till minnet av Olof Palme. Det är tur att hans tema är Europas säkerhet i det 21:a seklet. 1999 var han NATO:s generalsekreterare och därmed den högsta politiskt ansvarige för de skamliga terrorbombningar av Jugoslavien som dödade hundratals, stärkte Milosevic och ledde till ockupationen av Kosovo/a, etnisk rensning där och krigshandlingar i Sydserbien och nu i Makedonien.

Kanske ska han tala om hur man för en principfast gemensam politik för minoriteter i Europa: Nordirland, Skotland, Korsika, Kroatien, Bosnien, Kosovo och nu Makedonien? Kanske ska han tala om hur hans hemland, Spanien, har löst - nästan - alla problem i Baskerlandet med - nästan - fredliga medel?

Vilken skymf mot Olof Palme och mot det som Sverige en gång i tiden stod för: ett starkt FN, nedrustning, fred med fredliga medel, solidaritet med små stater, vakthållning om suveräniteten och folkrätten, nedrustning och gemensam säkerhet. Solana var som ung spansk vänstersocialist och aktiv mot NATO. För sin omoraliska och potentiellt kriminella bombning blev han väl belönad; nu arbetar han på att göra EU till en militärmakt, för tillfället i intimt samarbete med ordförandelandet Sverige.

Bara ett urarmat tänkande kan koppla fredsforskning och Olof Palme samman med Solana. Valet av föreläsare återspeglar den trångsynthet på fred som kännetecknar dagens svenska politik till skillnad från tidigare. Det är ett bland många tecken på vart Sverige är på väg: in i en mindre vacker ny värld där krig betyder fred och fredsprojekt EU mycket väl kan betyda krig.

 

© TFF & the author 2001  

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   E-mail: tff@transnational.org

Contact the Webmaster at: comments@transnational.org
© TFF 1997-2001