TFF logoFORUMS Meeting Point
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKS


Verktyg för att förstå världen

Boken, Propagandans Makt,
av David Barsamian och Noam Chomsky

 


By 

Sören Sommelius

"Helsingborgs Dagblad"

TFF rådgivare

20 september 2002

Propagandans Makt
Samtal med Noam Chomsky
Av David Barsamian och Noam Chomsky
Översättning: Gunnar Sandin
Ordfront
(Utkommer i dag)

 

Den amerikanske dissidenten Noam Chomsky kommer i veckan till Sverige och bokmässan i Göteborg, där hans besök mötts med större intresse än någon tidigare författare. På söndag blir det stor Chomsky-"gala" på Scandinavium, de vanliga seminariesalarna räckte inte alls.

Chomsky är professor i lingvistik i Bosnien, knappast en karismatisk talare, snarare lågmält klok. Som språkmänniska varnar han inte minst för verbala övergrepp och falska termer, vad är "i nationens intresse", "humanitär intervention".

Besöket är efterlängtat. Vi lever i en tid där sanningar sällan kan hävda sig mot massmedialt marknadsförda lögner, där vad som är rätt ofta avgörs med vapenmakt. Bara få vågar eller orkar ifrågasätta.

Noam Chomsky hör till de outtröttliga motståndsmännen. Stora amerikanska medier recenserar eller kommenterar sällan eller aldrig det han skriver. Många söker smutskasta honom, också i Sverige. Ändå finner en växande publik hans skrifter. Hans bok om "11/9" blev den mest sålda i ämnet i USA trots detta, boken finns också på svenska.

Noam Chomsky är en intellektuell i ordets egentliga mening. Han är otroligt påläst, ständigt argumenterande på ett sätt som klargör samband och ställer olika fenomen i belysande relief till varandra. Han är otroligt kunnig och jag har aldrig funnit några demagogiska drag hos honom. Han är inte ute efter att övertala eller ens övertyga ˆ utan efter att få människor att tänka själva.

Sådan är min bild av Noam Chomsky, fenomenet Chomsky, efter läsning av rader av böcker och artiklar.

Chomsky besöker Sverige därför att Ordfront i dag ger ut "Propagandans makt", som består av sju intervjuer som David Barsamian gjort med Chomsky från maj 1998 till juni år 2000. Boken är en besynnerligt aktuell. Trots allt som hänt under de dryga två åren efter den sista av intervjuerna upplever jag gång på gång att Chomsky kommenterar dagsaktuella händelser. Bokens övergripande ämne är propaganda och desinformation, klyftan mellan världen som Chomsky ser den och sådan den beskrivs i medierna och uppfattas av majoriteten. Den innehåller talrika och övertygande exempel hämtade från internationell politik, där särskilt USA:s destruktiva och manipulativa politik granskas.

Samtalsformen är effektiv. Den underlättar associativa resonemang och gör det möjligt att snabbt lämna ett ämne för nästa. Samtidigt framgår det genom samtalen hur Chomsky tänker och argumenterar. Här finns också talrika fotnoter, hänvisningar och nyttiga webbadresser för den som vill fördjupa sig ytterligare i något av bokens många ämnen.

När jag läser "Propagandans makt" stannar jag särskilt upp för de återkommande avsnitten om Irak, som är nödvändig läsning denna förkrigstid i väntan på USA:s angrepp. USA säger sig vilja stoppa kemisk och biologisk krigföring. Men, säger Chomsky, också USA ägnar sig åt detta, "när man förstör vattenrening, avlopp och elsystem är det samma sak som att sprida bakterier som vållar sjukdomar. Det är biologisk krigföring."

USA vill bomba Irak för att göra slut på Saddam Husseins illgärningar. Visst har den irakiske diktatorn begått illgärningar, konstaterar Chomsky, men tre viktiga ord saknas, "med vårt stöd". Han ger ett exempel. Bland det värsta Hussein gjort hör gasangreppet mot den kurdiska staden Halabja 1988. Det var under en period när USA och Storbritannien stödde Irak (i kriget mot Iran). De båda länderna fortsatte och utvidgade sitt stöd till Saddam Hussein efter händelsen.

En annan form för kemisk-biologisk krigföring tillämpade USA i Vietnam. Bombningarna med Agent Orange (som innehåller dioxin) syftade främst till att slå ut produktionen av livsmedel. I efterhand har giftet vållat kanske en halv miljon dödsoffer och fortfarande fylls sjukhusen i Saigon med deformerade foster. USA har gjort lite eller inget för att lindra verkningarna.

Chomsky diskuterar också förhållanden i USA som sällan når medierna. Var sjätte amerikan (43 miljoner) saknar sjukvårdsförsäkring. "Tanken att människor inte ska ha tillgång till hälsovård i världens rikaste land gör mig mållös".

Megafusionerna mellan gigantiska mediekoncerner (som den mellan AOL och Time Warner) skapar likriktad information och utgör samtidigt ett hot mot det fantastiska informationsverktyg som Internet är i dag. Mediejättarna kommer att förvandla Internet till en postordertjänst, genom att styra trafiken mot prioriterade webbplatser, fruktar han.

Kan de här exemplen göra Chomsky rättvisa? Naturligtvis inte. "Propagandans makt" är en bok som jag inte bara läser och förhåller mig till. Den är i synnerhet ett verktyg för att förstå världen bättre, en skrift som ger mig impulser till egna studier, till att själv reflektera, ifrågasätta och försöka förstå bättre.

 

Fotnot: Den som vill bekanta sig med Noam Chomskys aktuella inlägg finner sådana på bland annat http://www.zmag.org/chomsky/index.cfm ]www.zmag.org/chomsky/index.cfm.

 

Chomskys book på engelska:
Propaganda and the Public Mind 

 

 

© TFF & the author 2002  

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

SPECIALS 

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997-2002