TFF logoFORUMS Meeting Point
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKS


Nytt amerikanskt försök att
splittra Balkan

 


Av

Karin Wegestål

Fd riksdagsledamot (s)

TFF rådgivare

26 augusti 2003

Den artikeln publicerades i Skånska Dagbladet, tisdagen den 5 augusti 2003.

USA vill fortsätta att påverka Europas inre angelägenheter genom att ytterligare splittra Balkan, samtidigt som Balkan-staterna nu inviterats att bli medlemmar i EU. USA pressar nu de länder i Europa, som är tillräckligt svaga, varav flera finns på Balkan, att skriva avtal med USA, om att om att amerikanska medborgare ska undantagas från att ställas inför den nya internationella krigsförbrytardomstolen i Haag. USA har helt och hållet dominerat ICTY, den särskilda krigsförbrytartribunalen för Jugoslavien, och har handlagt alla ärenden på ett sätt, som inte haft något med ett normalt domstolsförfarande att göra. USA vill därför undvika att den nya FN-domstolen skulle kunna behandla amerikanska medborgare på samma sätt. USA ställer nu genom utpressning, dessa länder inför motstridiga krav och önskningar. Naturligtvis vill de, som europeiska länder, vara med i EU, men på grund av hot om uteblivet ekonomiskt och militärt bistånd från USA, kan de se sig tvungna att avstå från det naturliga sambandet med sina europeiska grannar, som de behöver, och som Europa behöver för att skapa fred och utveckla goda ekonomiska förhållanden.

"USA bör ta initiativet till att lösa Kosovofrågan och därigenom garantera en varaktig fred" sade Holbrooke i Pristina, enligt SkD den 14/7 2003. Han sägs ha varit djupt inblandad i Kosovofrågan och det går inte att förneka, men hans uppgift var knappast, att våren 1998-99 förmå den serbiska presidenten Slobodan Milosevic att godta en fredslösning för att undvika ett Natoangrepp. Holbroke saboterade den vapenvila, som överenskommits med president Milosevic i inbödeskriget i Kosovo mellan kosovoalbanska extremister och landets inrikestrupper, i oktober 1998. De serbiska trupperna drog sig tillbaka till det överenskomna utgångsläget, men Holbroke lät UCK ta över det område, som serberna lämnat. När han samtidigt uppträdde i Kosovoalbansk TV, med de uniformerade UCK-ledarna saboterade han vapenvilan. I Rambouillet fick serberna ett förslag som de inte kunde acceptera. Det ingick i Ahlbrigts planer. Kosovoalbanerna skulle förmås att svara ja, genom att USA lovade ställa upp som flygvapen åt den kosovoalbanska gerillan och bomba Serbien. Detta höll på att misslyckas. Kosovoalbanerna krävde ett löfte om omedelbar självständighet. USA kompromissade med UCK. Det var ett märkligt förhållande. Supermakten kompromissar med en terrororganisation, för att förmå ett europeiskt lands egna grannländer i det nutida Europa, att i strid mot folkrätten, bomba ett suveränt litet europeiskt grannland, som inte hotat någon

Nu håller sig Holbroke inte bara till USA-protektoratet Kosovo, utan anser, att också Montenegro, med ett invånarantal som Göteborgs, bör bli en självständig stat. Genom ett aktivt engagemang från Javier Solana, har Serbien och Montenegro nu ingått en union, som har möjlighet att ställa sig i kön för EU-medlemskap. Den albanska majoriteten i Kosovo vill se ett självständigt Kosovo, medan den serbiska minoriteten önskar att området ska förbli en del av Serbien, säger Holbroke. Kosovo har mindre än två miljoner innevånare. Serbien har elva, så bilden av majoritsförhållandet i landet, blir skev genom de amerikanska glasögonen.

Kosovo är en del av Serbien. Det bekräftas i FN-resolutionen 1244, som antogs i samband med att "fredsbevarande" Natotrupper fick ansvaret för Kosovo, efter FN-överenskommelsen med. bl.a. Ryssland i juni 1999. Kosovo har fått enormt mycket ekonomisk och humanitär hjälp under de gångna åren, men har små förutsättningar att klara sig på egen hand, då det helt saknar ett fungerande näringsliv och försörjningsmöjligheter inom lagens ram. Minoritetsbefolkningens säkerhet d.v.s. ickealbanernas, kan inte garanteras. De kan inte leva ett normalt liv i Kosovo. FN kan omöjligt acceptera Kosovo som självständig stat.

 

© TFF & the author 2003  

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

SPECIALS 

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997-2003