TFF logoFORUMS Meeting Point
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKS


En värld utan krig!

 

Av Sören Sommelius

 

Helsingborgs Dagblad

18 maj

 

Om vi vill ha fred måste vi förbereda oss för fred, sa Joseph Rotblat, legendarisk fredspristagare under en diskussion om nedrustning och det fullständiga avskaffandet av kärnvapen.

"Krig kan avslutas, krig kan förhindras", underströk FN:s generalsekreterare Kofi Annan när han i lördags talade på avslutningsceremonin till den stora fredskonferensen i holländska Haag, " Haagapellen för Fred 1999".

- Att avsluta ett krig kräver tålamod, skicklig politik och visa politiker. Att missa en chans för fred är ett brott.

Annan möttes av en väldig entusiasm i Haag och en stor banderoll hälsade honom välkommen:

"Kofi Annan, vi tror på dig. Stoppa kriget på Balkan!"

Med på ceremonin fanns också bland många Hollands statsminister Wim Kot, med ett förflutet som fackföreningsledare och rötter i arbetarrörelsen. Kot möttes av upprörda tillmälen som företrädare för ett av Natos krigförande länder.

Många i Haag var bestörta över att Natos krig på Balkan blivit socialdemokratins krig. Natos chef Solana är socialdemokrat liksom Englands Blair och Tysklands Schröder. Sveriges Göran Persson har - i strid mot svensk tradition - högst halvhjärtat beklagat kriget och deltog därtill i Natos 50-årsfestligheter i Washington i april, under pågående bombningar.

"Demokrati kan aldrig uppnås genom att bomba byar", sa Maj Britt Theorin och citerade därmed Olof Palme i sitt tal under avslutningsceremonin, där hon också krävde att krigets lagar måste följas och att konflikten ska överföras till FN innan hon avslutade sitt tal med parollerna "Stoppa den etniska rensningen av Kosovo. Stoppa Natos bombningar."

Under ett nedrustningsseminarium uttryckte Maj Britt Theorin sin bestörtning över att Europa åter är i krig, "det skrämmer mig ohyggligt". Det pågående kriget gör det än viktigare att med fakta och känsla bekämpa våldets krafter, särskilt när det gäller total avrustning av kärnkraft.

- Det finns realistiska program för en total kärnvapennedrustning.

I december 1998 antog FN med 114 röster mot 18 en resolution som går ut på att en ny dagordning för avveckling av kärnvapnen skall sättas. Sverige är - genom särkilt Maj-Britt Theorins insatser - ett av sju länder som drivit frågan i FN, tillsammans med bl a Sydafrika, där Nelson Mandelas regering frivilligt avstått från de kärnvapen landet tidigare hade samtidigt som Afrika proklamerats som en kärnvapenfri zon.

Bland de länder som röstade mot sjustatsinitiativet NAC (New Agenda Coalition) och FN-resolutionen fanns inte oväntat de tre nya kärnvapenländerna Israel, Indien och Pakistan och de fem gamla, USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Kina.

"Det som händer i Kosovo har atombombens logik", sa borgmästare Akiba från Hiroshima, under samma seminarium. Just i Haag beslöt den Internationella domstolen i juli 1996 att hot eller bruk av kärnvapen innebär ett brott mot mänskligheten och mot krigets lagar. Kärnvapen är alltså olagliga enligt internationell rätt. Domstolen fastslog att det föreligger ett krav på förhandlingar som leder till avrustning av kärnvapen under strikt internationell kontroll.

Icho Itoh, borgmästare i Nagasaki, som bombades tre dagar efter Hiroshima 1945, vittnade i Haag då för tre år sedan. Nu är han åter i samma stad för att tala om kärnvapnens omänsklighet.

- Nagasaki lades helt i ruiner av USA:s plutoniumbomb. 74.000 människor dödades. De som överlevde lider ännu av strålningsskador. Kärnvapen är ett redskap för massförstörelse, ett omänskligt vapen som aldrig kan rättfärdigas. Jag vädjar till kärnvapenländerna att skrota sina kärnvapen, för våra barns och barnbarns skull.

Joseph Rotblat, legendarisk fredspristagare och grundaren av Pugwashrörelsen, född i Polen 1908, deltog i konferensen.

- Vi måste överge kriget om människan ska överleva på planeten. Det finns teknik att utrota allt liv på jorden med en enda handling. Men det finns också tendenser i en annan riktning. Antalet krig har blivit färre. Ändå är vi långt ifrån en värld utan krig. Konflikter måste lösas med förhandlingar och inte genom väpnade aktioner, fortsatte Rotblatt. Internationell lag måste lydas. FN:s agenda måste följas.

- Vi behöver i dag utbildning för fred och gammalt tänkande måste ersättas med ett nytt motto 'om vill ha fred måste vi förbereda oss för fred'.

Jacklyn Cock från Sydafrika instämde men betonade att fredsarbete inte kan bortse från människors materiella villkor:

- Kampen för fred måste också rymma en kamp för rättvisa. I dag äger de rikaste tre enskilda personerna i världen lika mycket som de fattigaste 48 länderna. Det är mänsklighetens utmaning, att förena kampen för fred med ett arbete för att förbättra de utsattas materiella villkor.

Också detta hänger i högsta grad samman med ett Haagkonferensens grundteman, om krigets rötter och nödvändigheten av en fredens kultur.

Samma tema driver de aktivister som i söndags startade en tiodagars fredsmarsch till fots för nukleär avrustning år 2000, de 25 milen från fredskonferensens Haag till Natos högkvarter i Bryssel, där man också kommer att överlämna ett krav på att bombningarna av Jugoslavien ska upphöra.

Sören Sommelius
sosommelius@hd.se
Tel: 042-17 50 45

© Helsingborgs Dagblad


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   E-mail: tff@transnational.org

Contact the Webmaster at: comments@transnational.org
Created by Maria Näslund      © 1997, 1998, 1999 TFF