Sweden - Integration

• Projekt 3 - 2010-2011
"Som Broar Över Mörka Vatten"

Vibeke Bing & Christina Spännar
Projektbeskrivning November 2010

 

 

• Projekt 2 - 2007-2008

Foton från "Frusna Fötter" konferensen

Konferens 15:e oktober 2008 i Malmö
Föräldraskap och integration
Om att bygga broar mellan kulturer, föräldrar, ungdomar och barn

En konferens för alla som på olika nivåer
inom kommuner, landsting, regioner och länsstyrelser har intresse för integrationsfrågor och föräldraskap!

Christina Spännar & Vibeke Bing, projektledare, 4:e december 2007
Frusna Fötter - en projektbeskrivning
"Det är som om en kyla drar över landet gentemot barn och unga med rötter i fjärran land. De riskerar att frysas i sin utveckling i stället för att springa en trygg framtid till mötes."

 

• Projekt 1 - 2004-2005

General information in English

Hur kan integration av flyktingar och invandrare bli bättre -
Vad befrämjar och vad utgör hinder?

Av
Christina Spännar, TFF:s stiftare*

TFF har av Migrationsverket i samarbete med Integrationsverket beviljats medel ur EU:s flyktingfond för genomförande av ett integrationsprojekt i Eslöv. Medfinansiärer (i form av arbetsinsats) är Eslövs kommun, ebo (Eslövs bostads AB), Försäkringskassan, Polisen, Svenska kyrkan och TFF.

Målsättningen är att utveckla en modell för hur integration kan underlättas. Utvecklingsprocessen innebär en öppenhet för all möjlig information som kan vara till nytta i modellen, som skall vara dynamisk, d v s öppen för förändringar.

Stommen i modellen är ett nätverk, d v s en informations- och kommunikationsstruktur. Det är tänkt att bestå dels av aktörer som i sitt arbete möter flyktingar och andra invandrare, dels av flyktingar som genom sina erfarenheter av mötet med det svenska samhället kan ge en bild av den andra sidan i detta möte.

Ytterligare bidrag till modellen ges genom de livshistorier eller snarare berättelser ur livet som ett antal flyktingar (och ev andra invandrare) skriver. Dessa kvinnor och män bör vara så olika som möjligt med avseende på etnisk bakgrund, utbildning och ålder. Tankar och erfarenheter om och kring integration kommer också fram i ungdomars gruppdiskussioner.

Se mer om Christina Spännars doktorsavhandling, Med främmande bagage (2001), som behandlar relaterade frågor.


>
När du klickar på ett äldre dokument nedan och har läst det, undvik att klicka på dess topmeny. Gå istället tillbaka till denna sida och använd menyn till vänster.

 

1. Beskrivning av tidigare projekt

Projektets bakgrund, målsättning,
metod och förväntade resultat

Projektets medarbetare - text & porträtt


2. Rapporter

Christina Spännar, projektledare och TFF-stiftare,
1:e december 2005
"Rapport från ett år i Eslöv
Integration - vad hindrar och vad befrämjar?" (pdf 504 KB)

Inledning, bakgrund och sammanhang, verksamheter som deltagit, projektets genomförande, möjligheter som befrämjar integration, konkreta forslag, förslag till modell, valda slutsatser samt efterord. Bilagor, litteratur och hemsidor. Ett projekt med EU-stöd. 104 sidor, pdf-format, 504 KB - tar lite tid att ladda ned.


Christina Spännar, projektledare och TFF-stiftare,
1:e december 2005

"Med rötter i fjärran land. Tjugo berättelser" (pdf 4,9 MB)

Det är en mödosam väg att vandra innan man känner sig någorlunda hemma i främmande land. Dessa personer ifrån Palestina, det forna Jugoslavien, olika länder i Mellersta Östern, Burundi, Ungern, Turkiet, det forna Sovietunionen och Latinamerika vittnar här om steg på denna väg. Illustrerad med författarens egna foton från olika länder. Ett projekt med EU-stöd. 96 sidor, pds-format, 4,9 MB, tar därför tid att ladda ned.

 
3. Partners

Eslöv kommun

ebo - eslövs bostads ab

Svenska Kyrkan

Polisen i Eslöv

Försäkringskassan

Integrationsverket

Migrationsverket

ERF - European Refugee Fund
- to help the EU Member States receive
refugees and displaced persons

TFF - Transnationella Stiftelsen
för Freds- och Framtidsforskning

 

4. Länkar till och om Eslöv

Eslöv kommun

Eslöv municipality

Eslöv - historia, litteratur, befolkning, näringsliv, etc

 

5. Andra relevanta länkar

Migrationsverket

Ord & begrepp

Integrationsverket - Första tiden i Sverige

 


Archive
None

 

The TFF Sweden Integration
Theme and Action Group, TAG


Christina Spännar, project director


Vibeke Bing


Ska all kommunikation mellan människor i Sverige och resten av världen verkligen kunna avlyssnas? Det är i så fall ett hot mot alla som har släkt och vänner ute i världen.
Läs Författarförbundets protest i DN 16:e mars 2007.

Ökad övervakning kan hota demokratin
Regeringen vill utöka de redan långtgående lagarna när det gäller avlyssning. Förändringarna blir ett allvarligt hot mot journalistiken, skriver företrädare för sex publicistiska branschorganisationer 29:e mars 2007.
Eslövs Bibliotek

 

Yusra Moshtat
G
öteborgs-Posten, 16:e september 2007
Ovissheten är det enda säkra
Hon hette Hyam al Kazali och hon dog ensam på en väg mellan Bagdad och den iranska gränsen. Hon rånades, skändades och sköts till döds av okända banditer när hon försökte skapa en ny framtid åt sig och sina barn i en fredligare del av världen. Jag träffade henne för fem månader sedan i Amman; hon drömde om en framtid för sig och sina barn i Europa.

Yusra Moshtat
Stockholms Fria Tidning, 25:e augusti, 2007
"Du kan väl inte vara från Sverige!"
Efter femton år i Sverige känner jag mig fortfarande som en främling men inte på samma sätt som förut och heller inte i alla situationer. Men hur blir det med min 13-årige son? Vad händer då när hans svenskhet blir ifrågasatt?

 

Eslövs Medborgarehus

 

 

Eslövs Station  

  

 Ett projekt finansierat av EU  

 

 

 

Polisens hus

 

 

 

Ungdomens Hus

 

 

 

eslövs bostads ab 

 

 


 

image
image