TFF logo TFF logo
Integration 2007-2008
INTEGRATION Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Föräldraskap och integration

Invitation !

En konferens för alla som på olika nivåer
inom kommuner, landsting, regioner och länsstyrelser
har intresse för integrationsfrågor och föräldraskap!

 

Om att bygga broar mellan kulturer, föräldrar, ungdomar och barn
Konferens den 15:e oktober 2008 i Malmö

 

Frusna fötter är ett integrationsprojekt i Skåne, som avslutas i oktober. Projektet har utformats i samarbete med invandrade barn, ungdomar och föräldrar med stöd från Migrationsverket och Europeiska flyktingfonden. Brobyggartemat och föräldraskap har kommit att prägla Frusna fötters olika delprojekt och utgör den röda tråden under konferensen. Under konferensen berättar projektdeltagarna om redskap som kan användas för att underlätta integrationsprocessen.
Projektägare är TFF, den Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, www.transnational.org.


PROGRAM

8.30 – 9.00                 
Registrering och kaffe

9.00 – 9.10                 
Inledning

Frusna fötter – ett integrationsprojekt i Skåne
Vibeke Bing, folkhälsovetare, Christina Spännar, projektledare

9.10 – 11.10                           
Migration och dess inverkan på individ, relationer och familjestruktur.

Dr Riyadh Al Baldawi, Orienthälsan Stockholm

11.10 – 11.20  Bensträckare

11.20 – 12.20 
Med andra ögon. Naturmöten med invandrare.

Yusra Moshtat, miljöinspektör Göteborg Stad

12.30 – 13.15 
Lunch

13.30 – 14.10 
Sången bygger broar och öppnar dörrar.

Erfarenheter från Familjens Hus
Bodil ”Tangotanten” Bendixon med föräldrar
Brobyggaren Mahasen Al Zubeydi’s arbete på Familjens Hus
Lisa Lindell och Karin Hallbäck Stigendal, förskollärare
Familjens Hus Malmö

14.15 – 14.45 
Att vara förälder i främmande land.

Afrah Hussein, beteendevetare Eslövs kommun

14.45 – 15.00 
G.O.R. och Ajo rappar

15.00 – 15.30 
Kaffe och frukt

15.30 – 16.00 
Mötesplatser där gemenskap växer fram utifrån olikheter

Bonaventure Ndikumana, projektledare Eslövs kommun

16.00 – 16.15 
Mötesplats 0413 – streetdance

Carina Nilsson, föreståndare Eslöv, introducerar ungdomar

16.15 – 16.30 
Avslutning ANMÄLAN

Senaste anmälningsdag är 7 oktober via e-post till christina.spannar@telia.com
Men då deltagarantalet är begränsat och många redan är anmälda är det klokt anmäla sig så fort som möjligt. Anmälan är bindande. Avanmälan senast 10 oktober. Därefter debiteras 300 kr vid utebliven närvaro.

För er som redan deltar i projektet är sista anmälningsdag 22 september.


KOSTNAD

För att konferensen skall bli avgiftsfri behöver vi tillgodoräkna oss den arbetstid som varje deltagare avsätter. Reglerna styrs av Europeiska flyktingfonden och innebär att deltagare måste lämna en tidredovisning för konferensdagen, ett medfinansintyg från arbetsgivaren samt ett dokument med uppgift om anställningsförhållanden och lön.
Som bekräftelse på anmälan översänds nödvändiga blanketter per e-post. Ifyllda gäller dessa som inträdesbiljett på konferensen.
Fika och lunch ingår. Utan intygen är avgiften för konferensen 1600 kr/person.
För dem som arbetar inom ideella sektorn gäller särskilda regler, kontakta Christina Spännar.

TID OCH PLATS
Den 15 oktober klockan 8.30 – 16.30
Studiefrämjandet Sydväst, Ystadsgatan 53, Malmö
Vägbeskrivning: Buss 32 från Malmö Central, riktning Käglinge, avgår 8.17, 8.32, 8.47. Hållplats nära korsningen Ystadsgatan - Lantmannagatan. Gå över Lantmannagatan och fortsätt på sista biten av Ystadsgatan, där Studiefrämjandet ligger på höger sida. Kommer du med buss från Lund, byt till 32:an vid Konserthuset. Kör du bil, se www.eniro.se.

FRÅGOR
Frågor kring konferensen kan ställas till
vibeke.bing@spray.se
  tel 0702 33 99 87 och till
christina.spannar@telia.com tel 046 129 249Nette Sjögren
Studiefrämjandet      

Vibeke Bing & Christina Spännar
Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning

*

Copyright © TFF & the author 1997 till today. All rights reserved.

 

Tell a friend about this TFF conference invitation

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


INTEGRATION Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All rights reserved.