TFF logo TFF logo
Ex-Yugoslavia - The Balkans
BALKANS Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Europa har förlorat
inflytande i Kosovo

 

Aleksandar Mitic

11:e maj, 2007

European Voice (Brussels)
26 April - 2 May 2007

Se engelsk version här


EU ser ut att stå inför stora risker när det gäller Kosovo: I säkerhetsrådet är läget låst, inom EU råder delade meningar och det finns inte minsta spår av att Serbien skulle godta Martti Ahtisaaris plan att stycka av Kosovo från Serbien.

FN:s säkerhetsråds särskilda mission i Kosovo kommer otvivelaktigt att se det som i stort sett har tonats ner i de ”ljusröda” rapporterna utformade av FN-chefer baserade i Pristina: bara 5 procent av de 220 000 serber som drivits ut av albanska extremister från Kosovo har återvänt, samtidigt som de serber som bor i de skamliga tungt bevakade enklaverna saknar rörelsefrihet och för det mesta ger uttryck för fruktan och misstro.

Detta skulle också kunna fungera väl för att öppna ögonen på beslutfattarna i Bryssel. EU har förlorat mycket av sitt inflytande under de senaste månaderna: Kosovo-albanerna vänder sig mot Washington för att det ska föra ett åtminstone massmedialt ”blixtkrig” för deras skull, medan Serbien och Kosovo-serberna i Moskva har funnit en pålitligt bundsförvant beredd att motsätta sig ett påtvingat avskiljande.

En sak är nu klar: Det blir ingen resolution i FN:s säkerhetsråd baserad på kärnan av Ahtisaaris förslag eftersom det helt enkelt inte finns någon enighet om varför Kosovo skulle bli det första fallet i FN:s 62-åriga historia då FN-organet ger legitimation åt att stycka sönder en medlemsstat.

Det upprepade, sanslösa mantrat om Kosovo som ett ”unikt” fall får ingen luft under vingarna, samtidigt som varningarna om att Kosovo-albanerna kommer att gå bärsärkagång om de inte får som de vill bara förstärker argumentet att de inte är redo för självstyre och ännu mindre för att bilda en stat.


Would you be reading this now,
if it wasn't useful to you?

Then please support TFF's work for peace
and make an honour payment to this site



Ahtisaaris förslag är tyvärr på intet sätt en kompromiss, såvida man inte låter definitionen av en kompromiss innefatta en skändlig byteshandel: mänskliga rättigheter mot territorium.

Respekt för folkrätten, för Serbiens erkända gränser och för den Kosovo-albanska majoritetens behov av att styra sig själva skulle få FN:s säkerhetsråd att anta en resolution, EU att fortsatt hålla sig enig och ta sitt ansvar i Kosovo.

Detta kommer att leda in Pristina och Belgrad mot en säker väg in i EU. Annars blir det till att börja om från början igen, på tunn is.

*

Copyright © TFF & the author 1997 till today. All rights reserved.

Tell a friend about this TFF article

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


BALKANS Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All righs reserved.