TFF logo TFF logo
Ex-Yugoslavia - The Balkans
BALKANS Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Olika inför lagen.
Segrarnas dubbelmoral hindrar verklig
rättvisa från att skipas

 

Av

Jørgen Johansen

24:e juli, 2008

Tryckt i Sydsvenska Dagbladet på Kultursidan, 24. juli 2008

Radovan Karadzic sitter nu i arrest, tretton år efter att han avgick som ledare för bosnienserberna. Han skall nu skickas till domstolen i Haag, misstänkt för folkmord. Detta firas i vissa läger. Några hoppas att rättvisan skall segra, andra tror nu att Serbiens väg till EU och Nato är öppen. Politiska och juridiska argument blandas i en salig röra.

I måndags satt jag och filade på en artikel om krigslagar till en kommande encyklopedi. Sent på kvällen rapporterade BBC att Karadzic hade arresterats. Jag hade då precis upptäckt att riktlinjerna för tribunalen i Nürnberg undertecknades den 8 augusti 1945. Mellan bombningarna av Nagasaki och Hiroshima skrev man alltså under dokumentet som skulle användas för att döma tyskarna för brott mot mänskligheten, krigsbrott och brott mot freden. I paragraf 1 stod det att enbart representanter för axelmakterna kunde ställas inför rätta. De medvetna och massiva bombningarna av civila tyskar och atombombernas massmord i Japan skulle således inte kunna åtalas.

Nyheterna från Belgrad visar att samma principer gäller nu som vid slutet av andra världskriget. Västvärlden star över lagen. När Nato bombade Serbien 1999 var det ett klart brott, inte bara mot Natos stadgar utan även mot FN-stadgan. Den specialdomstol som upprättades för att hantera brott begångna i forna Jugoslavien vägrade det året att behandla anmälan som gjordes av en grupp advokater och
folkrättsexperter. Nato låg utanför domstolens jurisdiktion, var förklaringen. Andra har också förgäves försökt ställa FN inför rätta för att bryta mot sina egna stadgar när FN upprättade Kosovo som självständig stat.

Att krigets vinnare inte riskerar straff är självklart helt oacceptabelt utifrån ett rättviseperspektiv. Brott skall beivras oavsett vilka förövarna är. I dagarna hör vi ledande politiker kalla Karadzic ”Jugoslaviens bin Ladin” och ”vår tids Hitler”. En sådan retorik sager mer om yttraren än om den arresterade. Jag tvivlar inte på att Karadzic bär ansvaret för många brott. Tillsammans med den långt viktigare generalen Ratko Mladic bör han ställas inför rätta för Srebrenicamassakern och andra krigsförbrytelser. Men det bör också de ansvariga för krigsförbrytelser mot serber som till exempel Natos bombningar.

Alla liv har lika stort värde; det är essensen i FN:s mänskliga rättigheter. Om vi inte lever upp till dessa normer så kan vi inte kräva att andra gör det!


Would you be reading this now,
if it wasn't useful to you?

Then please support TFF's work for peace
and make an honour payment to this site


Nato, USA och EU har gemensamt krävt att alla på listan över misstänkta krigsförbrytare skall skickas till Haag innan dörren öppnas för medlemskap i EU och Nato. USA, som vägrar att erkänna den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och kräver att amerikanska medborgare ska ställas inför rätta i nationella domstolar, har ingen förståelse för att Serbien länge har krävt det samma. Denna dubbelmoral visar tydligt att principen om att alla skall vara lika inför lagen inte gäller om man är stor och stark. När Richard Holbrooke förhandlade med serberna i Dayton 1995 lovade han Karadzic fri lejd om han avgick som ledare.

Serbiens inrikespolitiska konsekvenser av att Karadzic skickas till Haag blir nog inte omedelbara. Men när Ratko Mladic också skickas dit så kan reaktionerna bland Serbiens nationalister och Bosniens serber bli våldsamma. Båda dessa färska stater har en skör konstruktion. Stabil rättvisa skipas inte med hot och trix. Om rättvisan skapar nya krig så krävs en stor dos vishet från envar som rör sig i detta politiska minfält.

*

 

Copyright © TFF & the author 1997 till today. All rights reserved.

 

Tell a friend about this TFF article

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


BALKANS Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All righs reserved.