Publications 1-5

1. Utveckla säkerhet - säkra utveckling

Jan Øberg
Haga Bokförlag, Göteborg 1986,
343 sidor,
75 Skr

Innehållsförteckning

 •  
 • Kap 1. 1980-talets fredspolitiska utmaning

  Del 1 MILITARISM

 • Kap 2. I somorfi -- parallelen mellan det civila och det militära samhället
 • Kap 3. Militärens radikala motpol
 • Kap 4. Samhällets sårbarhet

  Del 2 FRED

 • Kap 5. Isomorfi och fredsteori
 • Kap 6. Mänsklig säkerhet och konstruktivt försvar
 • Kap 7. Fredliga samhällen

  Del 3 STRATEGI

 • Kap 8. Genom nedrustningsförhandlingar till mer upprustning
 • Kap 9. Omställning från militär till civil produktion till felutveckling
 • Kap. 10 På väg mot en fredspolitik
 • Bibliografi


2. Frieden Gewinnen

Dietrich Fischer, Wilhelm Nolte, Jan Øberg
Dreisam Verlag (Västtyskland, Österrike, Schweiz) 1987, 272 sidor
75 Swedische Krona

Inhaltsübersicht
A Zu begin errichten wir für unsere an konflikten übervolle Welt zehn Barrieren gegen Krieg und bescreiben eine:

 •  
 • PRAKTISCHE FRIEDENSPOLITIK
 • KRIEG VERHINDERN -- VOLK SCHÜTZEN
 • UNSERE DÄNKERN ÄNDERN
 • SICHERHEIT UND GESELLSCHAFT
 • SI VIS PACEM, PARA PACEM


3. Vind freden

Dietrich Fischer, Wilhelm Nolte, Jan Øberg,
Vindrose forlag, København 1988
330 s
75 Skr.

Indhold
Om att tage modpartens sikkerhed i betragtning:

 •  
 • FOR EN AKTIV FREDSPOLITIK
 • ATT FOREBYGGE KRIGEN OG BESKYTTE MENNESKER
 • OM ATT FORANDRE VOR MÅDE ATT TÆNKE PÅ
 • SIKKERHED OG SAMFUND
 • SI VIS PACEM, PARA PACEM:
  HVIS DU VIL FRED, SÅ FORBERED DIG PÅ FRED


4. Current Research on Peace and Violence 1-2, 1986, Special issue on "Nordic security"

by Agrell, Joenniemi, Wiberg, Øberg a.o. Tampere Peace Research Institute TAPRI, 94 pages, 75 Skr.


5. Atomvintern - om de långsiktiga konsekvenserna av ett kärnvapenkrig och vad Sverige kan göra

Jan Øberg (red),
TFF & Alva och Gunnar Myrdals Stiftelse
Stockholm 1987
135 s
75 Skr

Innehåll:

 1. Vi måste se till att atomvintern aldrig blir verklighet,
  Birgitta Dahl
 2. Hur förstå atomvintern?
  Jan Øberg

  Fysiska effekter

 3. Kärnvapenkrig och radioaktivt nedfall i Sverige,
  Allan M. Din
 4. Effekter av kärnvapen på husdjur och livsmedel,
  Bernt Jones, Inger Andersson, Jan Hultgren
 5. Idé förslag till internationellt samarbetsprojekt,
  Svante Bodin

  Militära och strategiska effekter

 6. Atomvintern -- några strategiska konsekvenser,
  Nils Gylden
 7. Strategiska konsekvenser,
  Bo Hugemark
 8. Strategiska, militära och politiska aspekter,
  Bo Huldt
 9. Atomvintern och kärnvapenmakternas strategier,
  Håkan Wiberg

  Politiska effekter

 10. Politiska effekter,
  Inga Thorsson
 11. Atomvintern -- några av omvärldens reaktioner,
  Manuel Wik
 12. Vilka är möjligheterna att avbryta krig som brutit ut av misstag,
  Per Kågesson


PUBLICATIONS Sitemap Areas in focus Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org

     © TFF 1997 till today. All rights reserved.