Publications 22-38

22. TFF Nyhetsbrev - Newsletter 11

1990, 42 s, 20 Skr.


23. Vinn freden - strategier och etik för en kärnvapenfri värld

Dietrich Fischer, Wilhelm Nolte, Jan Øberg, Pax förlag, Göteborg 1990, 202 sidor, 75 Skr.

Innehåll

 • Om att ta hänsyn till motpartens säkerhet:
  för en aktiv fredspolitik
 • Att förebygga krig och skydda människor
 • Om att förändra vårt sätt att tänka
 • Säkerhet och samhälle - sex principer
 • SI VIS PACEM, PARA PACEM
  Om du vill fred förbered dig på fred

Ett 50-tal mycket positiva recensioner i Öst- och Västtyskland, USA, Danmark och Österrike - från bl a vetenskaps- och försvarsakademier till socialdemokrater och gröna samt kvinnor för fred:

 • "Dette er en agenda for en fredelig verden. Her finner man kreftena og ideene som kan bygge et bedre Europa, ikke bare frigjøre Europa fra det dobbelte mareritt av stalinisme og nuklearisme. Anbefales på det sterkeste."
  Johan Galtung, freds- och framtidsforskare

  "Et imponerende værk"
  Knud Vilby, Information

  "Sällan eller aldrig har en bok om hur vi kan vinna freden varit så aktuell...i denna bok finns ovanligt mycket - och inspirerande - klokskap samlad.
  Pia Enochsson, politisk sakkunnig, UD

  "Ein Fazit am Ende der Lektüre dieses ungewöhnlichen Buches wäre, dass Frieden nur gewonnen werden kann, wenn Friedenspolitik demokratisiert wird.."
  S+F Vierteljahrschrift für Sicherheit und Frieden

  "This is not a humble book. It presents a grand vision...it gives everyone something important to think about..."
  Jack Salmon, prof, University of West Florida and U.S. Naval War College.


24. TFF Statement # 4
Kärnvapnen i Sveriges hamnar. En kritik med förslag till en ny politik,
Nuclear Weapons in Swedish Ports. A Critique with Proposals for a New Policy.

In Swedish and English, 1990, 37 pages, 3 US$ or 30 Swedish kronor.


25. Bulletin of Peace Proposals, 3-4/90

From PRIO, Oslo - special section with papers from our East-West dialogue project on Economy, Ecology and Ethics for a Common Future, off prints.
Slutsåld / Sold out


26. TFF Nyhetsbrev - Newsletter 12

1990, 30 s, 20 Skr.


27. TFF Nyhetsbrev - Newsletter 13

1991, 30 s, 60 Skr.


28. TFF Statement # 5 Ett FN för framtiden - A United Nations of the future

Vad "vi, de förenade nationernas folk" och våra regeringar kan göra för att hjälpa FN hjälpa oss. What "We, the Peoples" and Governments Can do to Help the UN Help Ourselves.
In Swedish and English, 1991,
63 s, 75 Swedish kronor.


29. After Yugoslavia - What?

Marta Henricson-Cullberg, Sören Sommelius, Carl-Ulrik Schierup & Jan Øberg, 1991.
50 pages,
100 Swedish kronor.
ISSN 1103-7482, ISRN TFF-R--1--SE.
More than 3000 copies worldwide!

 

The first in theTFF series analysing conflicts and presenting 75 innovative proposals for nonviolent conflict-mitigation between Serbia and Croatia, sold in more than 1000 copies and read by statesmen, diplomats and activists in all parts of former Yugoslavia, in Europe and the UN.


30. Alternatives to World Disorder in the1990s. Sustainability, Nonviolence, Global Ethics and Democracy

By Jan Øberg et. al. 1991,
68 pages, ICU, Tokyo, 75 Swedish kronor.

A bird's eye view on our future and what must be done. It places Gandhi in the contemporary world and argues that sustainable development must be nonviolent in a broad sense; includes a discussion with political and existential dimensions among Japanese and American students and scholars at the International Christian University, ICU, Tokyo,


31. Nordic Security in the 1990s.

Ed Jan Øberg. Contributions by Pertti Joenniemi, Sverre Lodgaard, Johan Galtung, Ole Wæver, Håkan Wiberg, Barry Buzan, Clive Archer, Jyrki Käkönen.
Pinter Publishers, London, 1992.
325 pages, hardcover.
600 Swedish kronor.

Options in a Changing Europe Topical analysis of the Nordic countries, their identity and possible roles in Europe - with security, political, cultural and social aspects; shows that there are so many ways in which the Nordic countries can be part of Europe.


32. TFF Nyhetsbrev 14 - TFF Newsletter 14, tema om Jugoslaviens kris

1992, 30 sidor, 20 Skr.


33. Efter Jugoslavien?

1992, 61 sidor, 100 sv kr.
ISSN 1103-7482, ISRN TFF-R--2--SE.

Svensk utgåva av # 29. Den första i TFF:s nya serie med fältstudier av konkreta konflikter och 75 innovativa förslag till konfliktläkning; läst av statsmän, diplomater och aktivister i alla delar av det forna Jugoslavien, i Europa och i FN,


34. Sta Posle Jugoslavije?

Nr. 29 och 33 på serbo-kroatiska, stencilerat manus,
1992, 90 sidor,
100 Swedish kr.


35. Preventing War in Kosovo

Marta Henricson-Cullberg, Sören Sommelius, Carl-Ulrik Schierup, Jan Øberg, 1992,
30 pages.
60 Swedish kronor.

An analysis of possible non-violent solutions to the conflict between Serbia and its province, Kosovo/Kosova, used to create a dialogue between the parties.


36. Förhindra krig i Kosovo

Marta Henricson- Cullberg, Sören Sommelius, Carl-Ulrik Schierup, Jan Øberg, 1992, 29 sidor.
60 Skr.

En analys av möjliga ickevåldsliga lösningar på konflikten mellan Serbien och Kosovo/ Kosova-provinsen, bakgrund för dialog mellan parterna.


37. Jugoslaviens söndersprängning

Håkan Wiberg, 1992,
43 sidor
80 Skr.
ISSN 1103-7482, ISRN TFF-R--3--SE.

Håkan Wibergs analys av de ekonomiska, politiska, historiska, etniska och många andra orsaker till krigen i det forna Jugoslavien,


38. Sista Resan till Jugoslavien

Sören Sommelius
Carlssons förlag, Stockholm 1992.
221 sidor.
205 Skr.

Sören Sommelius ger i sin bok ord åt upplevelsen att resa i krigets sönderfallande Jugoslavien. Genom hundratals intervjuer skildras konfliktens historiska bakgrund och krigets övriga orsaker.


PUBLICATIONS Sitemap Areas in focus Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org

     © TFF 1997 till today. All rights reserved.