Publications 39-48

39. Mediernas krig i det forna Jugoslavien

Sören Sommelius,
Stockholm 1993.
159 sidor, 100 Skr.

Här behandlar Sören Sommelius frågan om massmediernas roll i kriget och på vilka sätt medierna har använts för propaganda och psykologisk krigsföring. Styrelsen för psykologiskt försvar


40. Kosova utan stjärna

Sören Sommelius
Carlssons förlag, Stockholm 1993, 234 sidor.
195 Skr

En reportage- och intervjubok om Kosovo som skildrar konfliktens bakgrund och parter, det serbiska förtrycket och det albanska motståndet. Kort sagt en bok om flyktingarna, som Sverige skickar hem och förhållandena de kommer hem till.


41. Bygg freden underifrån

Kerstin Schultz, 1993
80 sidor, pris 120 kronor.
ISSN 1103-7482,
ISRN TFF-R--4--SE.

Denna rapport bygger på återkommande besök under 1993 i Unprofors områden i Kroatien, särskilt i Sektor Väst. Det är en studie i FNs vardagliga arbete i ett krigsområde med avmilitariseringens och fredsbyggandets problem. Rapporten betonar den betydelse FNs insatser har för civilbefolkningen.


42. Hur kunde det ske?

Marta Cullberg Weston, Psykologer mot kärnvapen, Stockholm 1993.
58 sidor, 75 Skr

Om etno-nationalism och krigen i det forna Jugoslavien. TFFs konfliktläkare behandlar här identitet och etniska konflikter från ett psykologiskt perspektiv; dessutom mobilisering, säkerhetsångest, offer- och syndabocks-problematik, samt gränsens psykologi. Häftet förklarar "etnisk rensning" och terapin som behövs på vägen mot fred.


43. Krig mot fred i före detta Jugoslavien

Red. Neven Milivojevic
Carlssons förlag, Stockholm 1994,
170 sidor.
180 kronor.

I boken speglar nio författare konflikternas bakgrund, förlopp och konsekvenser:
Kerstin Schultz, Sören Sommelius, Erik Windmar, Srdjan Dvornik, Ljubisa Rajicmed flera.
Vad har FNs, USAs och EGs roll varit? Vilken roll spelar media?
Utgiven av Svenska Freds i Lund i samarbete med TFF.


44. Build Peace from the Ground Up

Kerstin Schultz, 1994
92 pages
ISSN 1103-7482,
ISRN TFF-R--5--SE
140 Swedish kronor.

Kerstin Schultz reports on the work of Unprofor in Sector West in Western Slavonia, based on hundreds of interviews with citizens and leaders on the Croatian and Serbian side during 1993. It is the first independent analysis of demilitarization and peace-building in a UN Protected Area, as seen through the eyes of the local people. It clearly shows how important the presence of the UN is.


45. UNTANS -- Conflict-Mitigation for Kosovo. A United Nations Temporary Authority for a Negatiated Settement in Kosovo

TFF, 1996
40 pages
ISSN 1103-7482
ISRN TFF - R--16--SE.
105 Swedish kronor.

This TFF initiative offers an integrative approach to civilian peace-keeping, de-militarization and negotiations without prejudging any final settlement. In the form of an international agreement it argues for an entirely new mode of operation for the UN and NGOs. Based on four years of field studies and comments from authorities on both sides.


46. FNs insatser för fred mot år 2000

Lars-Eric Wahlgren, 1994
67 sidor.
ISSN 1103-7482
ISRN TFF-R--8--SE.
120 Skr.

Generallöjtnant Lars-Eric Wahlgren, chef för Unprofor i Jugoslavien fram till juli 1993, diskuterar på grundlag av sina erfarenheter där och i Libanon vad fredsbevarande (peace-keeping) är och hur det i praktiken går till. Han ger dessutom sin syn på FNs och medlemsstaternas starka och svaga sidor och dryftar konkreta förslag till effektivisering.


47. Liten guide till stort krig -- Korta svar på svåra frågor om Jugoslavien

Sören Sommelius och Jan Øberg, 1994.
59 sidor,
ISSN 1103-7482,
ISRN TFF-R--7--SE.
110 Skr.

Författarna har sammanställt drygt 80 frågor som allmänheten ställer sig. Varje fråga besvaras på 10-20 rader, ofta speglande vilka olika åsikter det finns hos parterna. Författarna ger också sina tolkningar och har sammanställt enkla fakta och litteratur i ämnet. En hjälpreda för den som själv skall förmedla, 1994, 59 sidor, 60 kronor.


48. Mot kriget

Sören Sommelius
Carlsson förlag, 1994,
180 sidor,
205 kronor.

 

Boken är en roadmovie i trycksvärta, en personlig skildring av en resa mot kriget. En bok om att överskrida gränser och komma till broar som är sprängda. Den belyser speciellt omvärldens -- inte minst EUs -- ansvar för kriget på Balkan. Men den handlar också om flygplanet i farmors trädgård, personliga minnen, smärtan, vreden och hoppet. Hundratals korta "bilder" från en resa genom Europa 1994.

 

 


PUBLICATIONS Sitemap Areas in focus Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org

     © TFF 1997 till today. All rights reserved.