TFF logo TFF logo
T r e a s u r e s 2007
TREASURES Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Säg ifrån nu !


Av

Jørgen Johansen, TFF Associerad

 

20:e september, 2007

Sydsvenska Dagbladets kultursida


Amerikanska bombningar av Iran skulle sätta världen i brand, varnar fredsforskaren Jørgen Johansen.

Det har spekulerats i om USA kommer att bomba Iran innan president Bush avgår nästa år. Senast häromveckan publicerade The Times en läcka från Pentagon om en plan för en intensiv tredagars bombning av 1_200 strategiska mål.

Retoriken i Washington om ”Ondskans axel” har nu kryddats med ”kärnvapenutveckling”, stöd till terrorister och spridning av extremism. Det är skrämmande likt hur den katastrofala ockupationen av Irak förbereddes.

Men ett angrepp på Iran skulle få konsekvenser som gör kriget i Irak till en detalj. Iran är observatör och snart medlem i den ganska lite omtalade, men desto viktigare Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Detta är en säkerhetspolitisk allians där Kina och Ryssland är dominerande medlemmar, men även Indien, Pakistan och fem centralasiatiska stater ingår. Det är länder med närmare tre miljarder invånare på ett territorium från Östersjön till Stilla havet, från Nordpolen till ekvatorn.

I snitt ökade Ryssland, Indien och Kina sina försvarsbudgetar med 17 procent 2007. Argumenten i Peking, Delhi och Moskva går ut på att de känner sig omringade av amerikanerna och behöver försvara sina intressen. Att USA har militär trupp i 130 länder har betydelse när dessa stater gör sina prioriteringar.

Ett angrepp på en av medlemmarna i SCO kan mycket raskt eskalera fullständigt ur kontroll. Rysslands president Putin har visat att han inte längre låter sig hunsas med. Vare sig det gäller Arktis, Kosovo, militärövningar i internationella vatten eller rustningsfrågor så har Ryssland på senare tid visat musklerna. Maktens män i Kina har också ambitioner på den globala arenan.

Utöver detta kommer vi med all sannolikhet att se en kraftig reaktion bland muslimer världen över. De pågående ockupationerna av Afghanistan och Irak har redan fått många att ansluta sig till fundamentalistiska nätverk. Hatet mot västvärlden kommer att öka och motangreppen bli globala.

Och även om reaktionerna inte kommer omedelbart så kommer en bombning av Iran att lägga grunden for konflikter mellan ”västern” och ”resten” i kommande sekler.

Jag påminns ofta av politiker och religiösa ledare i muslimska länder om att ”det tog 196 år att slå tillbaks korsfararna, men muslimerna vann”. För dessa aktörer handlar det inte om att visa resultat vid nästa val om fyra år, de har en helt annan tidsuppfattning än västs politiska ledarskikt.


Would you be reading this now,
if it wasn't useful to you?

Then please support TFF's work for peace
and make an honour payment to this site


Iran har framställts i allt sämre ljus i internationella medier. Genom att George Bush nyligen definierade det iranska revolutionsgardet som en ”terrororganisation”, så öppnar han för att starta ett krig utan beslut i kongressen. Teokrati är ingen samhällsmodell jag uppskattar, men det vore på sin plats att upplysa om att Iran inte startat något krig i modern tid.
Moderna krig, oavsett hur ”smarta” vapen som används, dödar i huvudsak civila. Det blir också fallet vid en eventuell bombning av Iran. Inte enbart genom bomber, men när man slår ut kraftstationer, vatten och avloppssystem så är det de nyfödda, de sjuka, de gamla och de fattiga som går en för tidig död till mötes.

Skall ett angrepp undvikas så är det nu man måste säga ifrån. Det gäller fredsrörelser så väl som stater, fackföreningar, kyrkor, kvinnonätverk och andra som inte tror att våld skapar fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Om några månader kan det vara för sent.

JØRGEN JOHANSEN
fredsforskare vid Centre for Peace and Reconcilliation Studies vid Coventry University

 

*

Copyright © TFF & the author 1997 till today. All rights reserved.

 

Tell a friend about this TFF article

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


TREASURES Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All righs reserved.