TFF logoFORUMS Meeting Point
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKS


Annan-planen: vägskäl för det delade Cypern

 


av

Ann-Sofi Jakobsson Hatay

TFF styrelseledamot

28 november 2002

 

Kofi Annans utkast till fredsavtal mellan grek- och turkcyprioter har sedan det offentliggjordes i mitten av november diskuterats dygnet runt på den delade ön. Annan-planen utgör en sinnrik kompromiss som tillmötesgår flera av parternas viktigaste krav men som också innehåller inslag som både grek- och turkcyprioter kommer att ha mycket svårt att acceptera och det av helt motstridiga skäl. Den närmaste tiden, och det helst innan EU:s toppmöte i Köpenhamn 10-12 december, måste deras politiska företrädare ta ställning till om om de efter fyra decennier av konflikt kan sluta upp bakom Annan-planens framtidsvision: ett återförenat Cypern vars grundsten utgörs av ett nytt Œpartnerskap‚ mellan grek- och turkcyprioter på likställd basis. I så fall kan grek- och turkcyprioter under decembermötet gemensamt få klartecken från EU och den långa vägen mot politisk återförening påbörjas ˆ detta förutsatt att Annan-planen också lyckas vinna över en inledningsvis skeptisk folkopinion. Tanken är att ett färdigförhandlat avtal under våren ska tillställas folkets dom i separata folkomröstningar. Men även om Annan-planen innehåller bittra piller för båda parter att svälja oroas såväl grek- som turkcyprioter av alternativet. Annans utkast kan därmed vara ett erbjudande som ingendera har råd att säga nej till.

 

Läs mer om konflikten och FN:s fredsansträngningar i skriften Konflikten på Cypern av freds- och konfliktforskaren vid Uppsala universitet och TFF-styrelsemedlemmen Ann-Sofi Jakobsson Hatay. Skriften, som är på 57 sidor och kostar 40 kronor, kan beställas från Utrikespolitiska Institutet, Lilla Nygatan 23, Box 1253, 111 82 Stockholm, tel. 08ˆ696 05 00, fax. 08-20 10 49, epost: info@ui.se eller på UI:s hemsida http://www.ui.se.

 

Författaren når du på följande epostadress:

Ann-Sofi.Jakobsson_Hatay@pcr.uu.se.

 

 

© TFF & the author 2002  

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

SPECIALS 

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997-2002