TFF logoFORUMS Meeting Point

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact

Splittelse på alle sider

 


Av 

Jørgen Johansen

Centre for Peace Studies, Tromsø Universitet, Norge

TFF styrelse medlem

19 april, 2004

Inngress

Valget i Sri Lanka andre april gav støtte til president Kumaratunga, men uten eget flertall i parlamentet er det langt frem. Det ble langt mindre vold enn forventet og det forventede utegangsforbudet ble aldri utlyst. Av de 225 representantene som ble valgt er 13 kvinner. Presidenten vil forsøke å få gjennom en grunnlovsendring som gir henne og embetet mer makt på bekostning av statsminisiteren. Spørsmålet er om fredsforhandlingene blir lettere etter dette.

Splittelser

To år med våpenhvile har skapt en ny politisk virkelighet i Sri Lanka. Når krigen pågikk var det lett å glemme interne motsetninger i de forskjellige grupper. Nå som muligheten til en fremtid uten terror, krig og katastrofer åpner seg kommer interne motsetninger opp til overflaten. Noen av disse er gamle konflikter, andre oppstår som resultat av at maktkamp om politisk lederskap og ressurser blir mer akutte. Valget i Sri Lanka har vist en splittelse i nesten alle leirer. Tamilene opplevde at Liberation Tigers of Tamil Eelan (LTTE) sprakk, singaleserne så avgrunnen mellom presidenten og statsministerne åpne seg, buddhistene viste frem et reaksjonært nasjonalistisk parti ved siden av Aryaratnes gandhistiske Sarvodaya bevegelse og Sri Lanka Muslimske Kongress (SLMC) sliter med å samle landets muslimer. Midt i dette hete kaotiske bildet finner vi det lille kalde landet Norge. Hva gjør de der og hvordan påvirker Norge det som skjer?

Komplekse konflikter

Fra langt hold ser det ut som om alle konflikter handler om at to parter er uenige. De to aktørene som har vært mest framme i mediebildet fra Sri Lanka er de tamilske Tigrene og den srilankiske staten. Men alle konflikter er komplekse, har en lang forhistorie og det er langt frem til en stabil og varig fred. For å gjennomskue hva det er som hender er det viktig å forstå noe mer av kompleksiteten i disse konfliktene.

Historiens rolle

En del av konfliktene i Sri Lanka har røtter i den situasjonen som oppstod når den tredje europeiske okkupanten, Storbritannia, gav landet selvstendighet i 1948. Tidligere hadde både portugiser og nederlendere drevet handel, kristen misjonering og røveri i stor skala. Britenes sterke influens holdt i seg langt etter at landet ble fritt. I ti år var landet styrt av kristne singaleser med engelsk som offisielt språk. En økende selvbevissthet fra singalesiske buddhister resulterte i at singalesisk ble det eneste offisielle språket og staten skulle "beskytte og fostre" buddhisme. Valget i 1956 var preget av at man samtidig markerte at det var 2500 år siden Buddha døde.

 

Would you be reading this now,
if it wasn't useful to you?
Get more quality articles in the future

Nasjonalisering

SWRD Bandaranaike vant valget 1956 og tross de sterke nasjonalistiske/buddhistiske strømningene valgte han å forhandle med tamilene om en form for autonomi i nord og øst. Det resulterte i at han ble drept av en buddhistisk munk tre år senere. Ved valget 1960 ble enken etter Bandaranaike, Sirimavo, valgt til verdens første kvinnelige statsminister. Hun fortsatte sin manns nasjonalistiske politikk. Blant annet nasjonaliserte hun oljeselskapene og skremte bort brittiske plantasjeeiere.

Tamilene undertrykt

Tamilene ble i denne prosessen de store taperne. Økonomiske nedgangstider, økende diskriminering og singalesisk patriotisme gjorde at tamilene ble en truet minoritet. På tidlig syttitall ble flere lover vedtatt i parlamentet som segregerte samfunnet med tamilene som tapere. Flere demonstrasjoner overgikk i voldsomme sammenstøt med politi og militære. Resultatet ble blant annet at unntakstilstand ble utlyst i flere år. Situasjonen for tamilene forverret seg hele tiden.

Væpnet kamp

Midt på syttitallet begynte unge venstreorienterte tamiler en væpnet kamp for en selvstendig tamilsk stat, Eelam. Sammenstøtende resulterte ofte i mange sivile ofre. En av de som var med den gang var Velupillai Prabharakan som senere dannet LTTE. I 1983 eksploderte kruttønnen da militante tamiler drepte en militær patrulje i Jaffna. Singaleser svarte med massive angrep på tamiler flere steder på hele øya. Mange hundre ble drept og flere bydeler jevnet med jorden. Dette året regnes som starten på den borgerkrig som har dominert øya fram til våpenhvilen 2002.

De farlige tigrene

I denne krigen er det LTTE, eller Tigrene som de kalles på folkemunne som har fått størst oppmerksomhet. De har vært sett på som brutale, farlige, dyktige og effektive krigere. Sin etniske base har de i de nordlige og østlige distriktene, men det bor også mange tamiler i andre deler av landet og det er store eksilmiljøer i mange land. Utenfra sett har de vært ekstremt homogene, hierarkiske og med beinhard disiplin. Ledelsen har kommet fra Jaffna og har røtter i handels og fiskernes kaster. Gjennom århundrene har disse hinduistiske kastene drevet smugling og illegal handel i nærmest mafialignende former. Det er denne organisasjonsstruktur som Tigrene har arvet. Ingen opposisjon har vært tillatt og enhver illojalitet har resultert i at vedkommende har blitt eliminert. Men LTTE har tillatt at folk at forlatt landet. Grunnen til dette har vært to: De vet at umotiverte soldater ikke er bra i kamp og at eksilmiljøene har vært viktige finansieringskilder. Et eget "skatteinnkrevingssystem" har fungert effektivt så vel i Sri Lanka som i de land der storgrupper tamiler har slått seg ned. Når det nå er andre og delvis tredje generasjons flyktninger i eksilmiljøene er det ikke lenger like lett å kreve inn "skatt" i USA, Europa og Australia, der store deler av diasporaen befinner seg. Dette har medført en viss økonomisk bekymring sentralt i LTTE.

Fra gerilja til regulær hær

Fra å være en geriljagruppe som fikk opplæring og utstyr fra den indiske etterretningstjenesten, Research and Analysis Wing (RAW), har Tigrene utviklet seg til en regulær arme som noen år senere kunne bekjempe de indiske såkalte fredsbevarende styrkene som invaderte Sri Lanka 1987. Litt senere slo de også tilbake Sri Lankas egen hær i Jaffna. Den militære sjefen for disse operasjonene var Vinayagamoorthy Muraleetharan, alias Karuna. En mann fra østkysten av Sri Lanka. Han har avansert innen LTTE for hvert militære slag han har vunnet. Ryktene om hans brutalitet og styrke har ingen grenser og overraskelsen var stor da han den 3. mars fortalte de norske forhandlerne at han hadde brutt med LTTEs ledelse i den nordlige provinsen. Karuna hadde vært aktivt med i fredsforhandlingene og blitt mottatt med nærmest en statsmanns ære i flere land.

 

Skulle du läsa dette just nu
om du inte hade nytta av det?
Få fler kvalitetsartiklar ifrån TFF i framtiden

Tigrene splittes og folk fordrives

Forvirringen var stor hos tamiler verden over etter denne beskjeden. Også helt sentrale folk innen LTTE var svært overrasket. Hvilke konsekvenser dette får for fredsforhandlingene er meget usikkert.

Fem dager etter valget angrep LTTE Karunas styrker ved Verugal-elven. Utgangen på disse konfrontasjonene er usikker. LTTEs propagandaapparat forteller om veldige fremganger, men vi får nok vente i uker for bildet av hva som skjer blir korrekt. Røde Kors i området rapporterer at minst tre tusen har flyktet fra området så langt. Mye tyder på at Tamilene som gruppe kommer til å stå svakere etter denne splittelsen. Singalesiske nasjonalister smiler når de ser at tamilene kriger internt.

Forhandle uten militær styrke

Hvorfor Karuna "startet eget" er det nok ingen som vet med sikkerhet. Det har lenge pyrt missfornøydhet i øst på grunn av at de føler seg diskriminert av sine brødre og søstere i nord. Øst-tamilene har ofret mange flere liv i kampene og de har ikke fått like meget tilbake i form av økonomiske midler og ledende posisjoner innen LTTE. Tailene i de sentrale te- og gummiplantasje områdene er relativt lite berørt av dette. De tilhører de sene innvandrerne fra India og er ikke like involvert i denne politiske kampen. Men deres økonomiske og sosiale situasjon er minst like dårlig som tamilene i de østlige kystområdene.

Hvordan eventuelle fortsatte forhandlinger etter at den nye regjering er på plass skal forløpe er også meget usikkert. Et annet spørsmål er selvsagt om Karuna, om han overlever, kan være en forhandlingspart i tiden som kommer? Ingen opposisjon eller utbryter har blitt akseptert tidligere. De har alle blitt drept.

President mot statsminister

På den singalesiske siden har splittelsen mellom presidenten og statsministeren vært et økende problem. Presisdent Kumaratunga har lenge vært kritisert for å utnytte sin makt. Hun har utnyttet grunnloven til det ytterste for å styrke sin stilling. Hun har selv tatt over kontrollen over Forsvars-, Massekommunikasjon- og Innenriksdepartementet fra statsministeren. Dessuten har Kumaratunga forlenget sin egen presidentperiode med to år. President velges for syv år av gangen men hun utlyste valg etter fem, og vant igjen i 2000. Nå hevder hun at en seremoni ble avholdt i hemmelighet 2002 og at det fra det tidspunkt hennes nåværende presidentperiode skal regnes. Under den andre runden med norske forhandlinger har det vært statsministeren som har vært part i forhandlingen og presidenten har følt seg satt utenfor. Hun har flere ganger uttrykt at regjeringen har gått med på for mange av tamilenes krav. Blant annet er hun sterk motstander av at Tamilene skal få tilført bistand direkte fra utenlandske organisasjoner og stater.

Både Norge og FN har fått sitt pass påskrevet av Kumaratunga for å være alt for "tigervennlige". I forbindelse med valget har hennes parti, United People's Freedom Alliance (UPFA) inkludert blant annet Janatha Vimukthi Peramuna (JVP). Dette er et parti med sterke singalesisk sjåvinistiske trekk og en svært så voldelig historie. JVP boikottet regjeringens innvielses seremoni den 11 april. Dette er ett av tegnene på den sterke splittelsen innen den nye regjeringen. Et annet tegn er at den nye statsministeren undertegnet sin egen avskjedssøknad allerede før han ble innsatt i embetet. Dette for å bane veien for en fremtidig endring av grunnloven som gir presidenten mer kontroll over den utøvende makten. Også det ekstremt nasjonalistiske buddhistiske partiet kan muligens inngå i en koalisjon som støtter presidenten. Ingen forventer seg at den koalisjon UPFA kommer til å danne vil ha særlig mye til overs for tamilske krav. Og om de vil ha Norge som "tilretteleggere" for fortsatte forhandlinger vet vi heller ikke.

Økonomisk vekst og fattigdom

Sri Lankas økonomi har, på tross av krigen, vært voksende de siste årene. Våpenhvilen har gitt den enda mer fart. En velstand som har kommet middelklassen til gode er klart synlig i hovedstaden Colombo. Veksten har ikke blitt distribuert til de fattige, og klasseskillene er økende i Sri Lanka. Regjeringen har til og med innført ulike former for "skatteamnesti" for de rikeste. Forretningsstanden ønsker seg stabile og forutsigelige forhold. Dette er nødvendig får investeringer og for å trekke tilseg utenlandsk kapital. Joint Business Forum (JBF) uttalte før valget et ønske om en sterk regjering, uansett hvilket parti den ble ledet av. Japanske bedrifter forventes stå fremst i køen av utenlandske investorer når våpenhvilen blir mer permanent.

Norges rolle

Utenriksdepartementet i Oslo har den siste tiden endret beskrivelsen av den rollen de har i de forhandlingsprosesser Norge er involvert i. Nå heter det at "vi kun legger forholdene til rette" for at partene skal kunne forhandle. Norge er ikke lenger forhandler. Dette medfører sikkert en del riktighet. Men det er ikke uproblematisk å skille prosessen fra innholdet i slike sammenhenger. "Hvordan", "med hvem" og "hvor" er selvsagt også politiske spørsmål. Mange på den statlige siden av forhandlingsbordet mener at Norge har gjort sitt. Deres støtte til tamilene er så dårlig skjult at de blir sett på som part i saken. En av det vanligste positive kommentarene en hører om Erik Solheim er at han har i alle fall vist stor tålmodighet. Og det ER en viktig egenskap i slike jobber. Solheim og UD skal ha en stor del av æren for våpenhvilen. Etter 19 år med terror, overgrep, massakre og borgerkrig er våpenhvile en stor fremgang. Men forskjellen på våpenhvile og varig fred er meget stor. Det er nå en helt annen prosess som må til. Langt flere må inviteres til forhandlingsbordet for at en reell skal bli virkelighet. Det er de militære aktørene som kan få til våpenhvile, men de kan ikke bygge fred. Virkelig fred vil måtte inkludere mange aktører i hele samfunnet OG flere eksterne aktører.

India er på manges lepper som en mulig arvtager etter Norge, men etter den mislykkede invasjonen i 1987 har de nok vanskelig for å bli akseptert. Den statlige hæren og tigrene hjalp hverandre den gangen med å kaste ut indierne. Noen hevder at USA må inn med militær styrke for å opprette ro og orden.

Det er et stort spill meg mange aktører i denne type forhandlinger. Mange av dem er eksterne. Norge er derfor nøye med å informere de stater som er berørt av, og spiller en rolle i konflikten. India blir regelmessig informert om samtalene, Japan holdes orientert og både EU og USA har god innsyn i det som skjer.

Forslagene til løsning

Da LTTE foreslå en interimsavtale 31 oktober i fjor kom det ingen offisiell reaksjon fra regjeringen. De nektet å delta i samtalene så lenge presidenten hadde tatt kontroll over Forsvarsministeriet. Tigrenes ønske var en midlertidig løsning med viss selvstendighet til distriktene i nord og øst. Dette er en skisse som har mange likheter med tamilenes forslag på femtitallet! Fra LTTEs side er det ingen tvil om at kravet på en selvstendig stat ikke lengre er aktuelt. En eller annen form for føderasjon med intern selvstendighet er det de nå satser på. Dette er meget vanskelig å svelge for president Kumaratunga og hennes nye regjering. Men det kan bli andre meninger som dominerer dersom hun blir involvert i fredsavtalene. Det er noe helt annet å drive valgkamp enn å drive politikk. Man skall ikke alltid dømme politikere etter deres mest ekstreme retorikk. Kumaratunga har allerede bedt Norge om å bidra til å løse konflikten mellom de stridene tamilske fraksjonene.

Det sivile samfunnet

Som i alle andre kriger er det sivilbefolkningen som lider mest også i Sri Lanka. Store grupper med internflyktninger, mange drives i eksil, de skades av miner, krigen øker fattigdommen og de blir brukt som soldater, i opptøyer og som stemmekveg. Det var høy valgoppslutning denne gang og på en måte har "folket talt". Over tjue tusen valgobservatører har gitt en midlertidig rapport om at det var relativt lite fusk og vold denne gangen. 1400 tilfeller av vold i valgkampen er et "akseptabelt nivå" i dette landet. Noen kandidater ble drept og truet, men dette var langt mindre enn selv optimistene hadde forventet. Om dette valget setter kjepper i hjulene for håpet om en snarlig fred eller om det gir samtalene ny fart gjenstår å se. Det er få på grasrota som ønsker seg mer krig og vold. Krigstrøttheten er påtagelig i hele landet.  

 

© TFF & the author 2004  

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997-2004