TFF logoFORUMS Meeting Point

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact


TFF:are får Fredsrådets
Lille Fredspris 2005

 

 OM 

Erni & Ola Friholt - TFF rådgivare

 

29:e september, 2005

 

Pressmeddelande

Sveriges Fredsråds utmärkelse Lilla Fredspriset har för år 2005 tilldelats Erni och Ola Friholt för deras arbete för fred och internationell rättvisa som med enastående uthållighet pågått i mer än tre decennier och utmärkts av mångsidighet och stor kringsyn.

De har under lång tid arbetat mot kärnvapen i både med- och motvind, aldrig försummat Tredje Världen perspektivet i sin analys av läget i världen, och haft en klar blick för samspelet mellan lokalt och globalt arbete. Den internationella kvinnoaspekten med tyngdpunkt på fattiga kvinnors perspektiv har också varit väl artikulerad. De har tagit initiativet till biståndsprojekt och verkat som informatörer genom böcker och artiklar och föredrag runtom i Sverige samtidigt som de på Orust drivit ett sommarkafé med både lokal och internationell prägel.

Erni ingår också sedan länge i redaktionsgruppen för tidskriften Vi Mänskor.

Erni och Ola har mer än de flesta bidragit till att internationalisera Sverige.

Priset kommer att överlämnas till Erni och Ola Friholt vid en högtid i Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm på FN-dagen den 24 oktober.

Högtiden anordnas av Artister för Fred i samverkan med Sveriges Fredsråd. Priset delas ut av svensk fredsrörelses nestor Herman Backman.

 

Vidare upplysningar

Vem är Erni & Ola Friholt?

Sveriges Fredsråds hemsida

Sveriges Fredsråds ordförande Agneta Norberg, tel 08-6856362, 0703-045179

Artister för Freds projektansvarige Rozita Auer, tel 08-932824, 0704-265883

 

PS
Lilla Fredspriset 2004 gick till Jan Öberg

 

Get free articles & updates

© TFF & the author 2005  

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997 till today