TFF logoFORUMS Meeting Point

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact


Reparera karikatyr-skadan -
från ord till handling

 

 By 

Jørgen Johansen, TFF:s Styrelse

 

Coventry, England, 19 februari, 2006

I Damaskus har Sveriges, Norges och Danmarks ambassader stormats och stuckits i brand. Nordiska medborgare uppmanas att lämna Mellanöstern och skandinaviska företag bojkottas i hela arabvärlden. Hur kunde det gå så illa? Hur ska det sluta? Oron växer. Liksom frågorna: Finns det något man kan göra? Ja, det finns det. Det finns konstruktiva saker att göra också i Göteborg.

Detta än inte en konflikt mellan Islam och den västliga sekulära världen. Detta är något som startade som en provokation från en liten klick intellektuella som tror sig vara liberala genom att smutskasta den heliga förebilden för en redan förtryckt grupp invandrare. Nu har konflikten eskalerat till en nivå som få kunde ha förutsett. Många har burit eld till brasan den senaste tiden. Västliga politiker, bloggare och mediefolk har var på sitt sätt försökt att hävda att principen om yttrandefrihet hotas om inte provokationerna får spridas fritt.

Alla länder har begränsningar i yttrandefriheten. I Sverige är det "hets mot folkgrupp", "kränkning av den personliga integriteten", spridning av barnpornografi och liknade. Få hävdar att det är ett hot mot yttrandefriheten med vissa restriktioner för vad som får uttryckas i det offentliga rummet.

Det finns inga förbud mot att avbilda Muhammed i Koranen. Däremot finns det många miljoner muslimer som anser det vara blasfemi. Detta borde vara kunskap varje bildad person har fått med sig. Det är svårt att försvara rätten att kränka andra människor. Så skall det vara. Att kritisera makthavare däremot är den politiska satirens främsta uppgift.

Det som händer dessa dagar, när flaggor skändas, ambassader brinner och folk hotas till livet bottnar inte enbart i Jyllandspostens reportage eller påföljande copycats tryckning av bilderna. Västvärldens historia vad gäller relationerna till Islam och muslimer är lika lång som den är våldsam och oklok. Vi behöver inte, men bör kanske, gå tillbaks till korstågen för att bilda oss ut underlag för förståelse på dessa reaktioner. Nästan alla reaktioner efter 11 september har följt samma mönster: Lägg skulden på muslimerna och låt dom få känna vilka som har makten. Här ingår finesser som att fångvakterna på Guantanamo har använt Koranen som toalettpapper. Och självklart den danska ivern att stödja USA:s illegala krig mot och ockupation av Irak. Listan är plågsamt lång.

I vårt globaliserade, flerkulturella samhälle måste vi visa respekt för varandra. Det ställer höga krav på dem som slår sig ner i ett nytt land. Men i länder där en minoritet är invandrare med muslimsk bakgrund, vilar det ett större ansvar och krav på hänsynstagande på den starkare parten, dvs på majoriteten.

Vad kan nu göras för att reparera skadorna? Finns det något att göra för att stävja istället för att underblåsa den nu eskalerande konflikten? Det finns mycket man kan göra.

Skulle du läsa dette just nu
om du inte hade nytta av det?
Få fler kvalitetsartiklar ifrån TFF i framtiden

Uppsök närmaste Moské och be om att få vara med under debatterna! Många av oss har dessa dagar lätt för att predika. Öronen är utmärkta organ för den som vill förstå vad som händer. Lyssna. En sak du förmodligen kommer att lära dig är att många skäms över hur extremisterna uppför sig. Du kommer att upptäcka hur stor kunskap det finns om hur muslimer undertrycks på många håll i världen. En annan sak är du kommer att upptäcka är att Göteborgs muslimer håller till i gamla industrilokaler och källare. Deras gudstjänstlokaler är inte som den lutherska kyrkans stolta byggnader.

Ett initiativ som kunde tas nu vore att starta en insamling för det planerade moskébygget i Göteborg. Planerna finns, är godkända av byggnadsnämnden, men medel saknas. Församlingen har tackat nej till pengar från Saudiarabien, eftersom man vill stå politiskt fri i sin trosutövning. Göteborgs kommun skulle kunna ta initiativ till en insamling. På så vis skulle enskilda, frivilligorganisationer och företag kunna visa på praktisk solidaritet med en befolkningsgrupp som nu förhånas och demoniseras. Det skulle vara en verklig handling för religionsfrihet och yttrandefrihet.

 

Jörgen Johansen

Fredsforskare med mångårig erfarenhet från Mellanöstern. Verksam bl a i TFF; Coventry University och vid Globalverkstan och Kulturverkstan i Göteborg.

 

Get free articles & updates

© TFF & the author 2006  

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997 till today