TFF logoPRESSINFO
NEWPRESSINFOTFFFORUMSFEATURESPUBLICATIONSKALEJDOSKOPLINKSPeaceTips - Pressmeddelande

Ny rapport slår larm om risker för smittkoppsepidemi vid Irak-krig

11 december 2002  

 

- Regeringerna i Norden anser att Irak utgör ett hot mot världsfreden. Det mest sannolika hotet är en smittkoppsepidemi, som kan utlösas av USA:s angrepp på ett Irak i panik. Det är egentligen bara smittkoppor som genom sin smittsamhet och höga dödlighet ur terroristens synpunkt utgör ett effektivt biologiskt massförstörelsevapen.

- Om detta hot säger våra regeringar inget och stora delar av befolkningen är inte skyddade i dag.

- Amerikanska beslutsfattare anser att risken för en global smittkoppsepidemi är överhängande. USA tar hotet om biologiska massförstörelsevapen på största allvar OCH fortsätter att rusta för krig mot Irak! Just nu genomförs i USA, England och Israel noggrant planerade åtgärder för att skydda befolkningen mot dessa vapen, främst smittkoppor.

- Är det klokt att Sverige och de övriga nordiska länderna tiger?

Så frågar TFF-rådgivaren, professor Bo Rybeck i en ny analys. Han är fd generalläkare och var chef för Försvarets Forskningsanstalt, FOA, 1985 -1994.

Analysens författare är Bo Rybeck, Birger Schantz och Torsten Seeman.

Den kan läses i sin helhet här.

Inom fem dagar ska hela USA:s befolkning kunna vaccineras. USA och Storbritannien har köpt upp allt vaccin som finns på världsmarknaden.

- Det står klart att även en liten terroristorganisation kan sprida sjukdomen globalt utan särskilt avancerade vapenbärare. I USA är förberedelserna omfattande vad gäller att skydda sig mot en smittkoppsaktion. Nyckelpersonal vid olika myndigheter och militära trupper är redan vaccinerade.

- Läget är allvarligt, anser rapportens författare med Rybeck i spetsen. Och inte bara för Iraks och USAs befolkning.

- Ett krig i Irak kan skapa risker för attacker också eller enbart mot till exempel Europa, säger han. Och de länder som är mest ivriga efter att föra krig har köpt upp allt vaccin!

- Statsmakternas vällovliga syfte att inget säga för att inte skapa panik hos medborgarna är kanske inte så väl genomtänkt. I varje fall lugnar det inte författarna.

Om smittkoppor

- är en sjukdom med hög dödlighet.

- ungefär var tredje person avlider och sjukvården belastas hårt.

- det är sannolikt omöjligt att genomföra en global massvaccinering. Tiden räcker inte till.

- någon verksam behandling av typ antibiotika finns idag inte mot smittkoppsviruset.

Analysen ger referenser till literatur och aktuella hemsidor om smittkoppor.

Samma analys på engelska:

 

Kontakt

Bo Rybeck nås på denna email:

Mobiltelefon 0705 233 946

 

OBS!

Detta Pressmeddelande går till 475 journalister, redaktioner och nyhetsbyråer i Norden, till alla medlemmer av Folketinget, Stortinget och Riksdagen, till valda nordiska länders ambassader i utlandet och valda utländska ambassader i Norden, till 200 forskare, cirka 500 nordiska folkrörelser och NGO-aktiva samt till TFF Vänner.

 

Lund 11 december 2002

 

 

P R E S S E M E D D E L E L S E

 

NY SVENSK RAPPORT SLÅR ALARM OM RISKOEN FOR EN KOPPE-EPIDEMI VED EN IRAK-KRIG

 

- De nordiske regeringer mener at Irak er en trussel mod verdensfreden. Den mest sandsynlige trussel er en koppe-epidemi, og den kan blive udløst af USAs angreb på et Irak i panik. Det er faktisk kun kopper, som ved sin smittekraft og høje dødelighed, i terroristens øjne kan fungere som et effektivt biologisk masseødelæggende våben.  

- Om denne trussel siger vore regeringer intet, og store dele af befolkningen er i dag uden beskyttelse mod den.

- Amerikanske beslutningstagere mener at risikoen for en global koppeepidemi er overhængende. USA ser på truslen fra biologiske masseødelæggelsesvåben med den største alvor OG fortsætter desuagtet med at forberede krigen mod Irak! Netop nu gennemfører USA, England og Israel omfattende forberedelser for at, om nødvendigt, kunne beskytte sin befolkninger mod disse våben, først og fremmest koppespredning.

- Er det så klogt at Danmark og de øvrige nordiske lande er tavse om denne trussel samtidig med at de støtter en krig?

Det spørgsmål rejser TFF-rådgiveren, professor Bo Rybeck i en ny analys. Han er Sveriges tidligere generallæge og var chef for Försvarets Forskningsanstalt, FOA, 1985-94.

http://www.transnational.org/tff/people/b_rybeck.html

Analysens forfattere er Bo Rybeck, Birger Schantz och Torsten Seeman.

Den kan læses i sin helhed hér:

Inden for fem dage skal hele USAs befolkning kunne vaccineres. USA og Storbritannien har opkøbt al koppevaccine, der findes på verdensmarkedet.

Det står klart at selv en lille terrororganisation kan sprede sygdommen globalt uden at have særligt avancerede spredningsteknologi. I USA foregår der omfattende forberedelser for at kunne imødegå en koppe-terroraktion. Centralt placerede grupper i administrationen og forsvaret er allerede blevet vaccineret.

- Situationen er faktisk alvorlig, siger rapportens forfattere med Rybeck i spidsen. Og det er den ikke kun for Iraks og USAs befolkning. En krig mod Irak forøger kraftigt risikoen for at der sker angreb af den her slags mod for eksempel Europa, siger Rybeck. Og de lande, der er mest ivrige efter at gå i krig, har allerede købt al vaccine, så der i praksis ikke er til os andre!

- Offentlige myndigheders, regeringers og mediers tavshed - der formentlig skyldes at man ikke vil skabe panik blandt borgerne - er ikke særligt gennemtænkt. I det mindste beroliger denne strategi bestemt ikke os der skrevet rapporten, slutter Rybeck.

Om kopper:

- er en sygdom med høj dødelighed

- cirka hver tredje, der angribes, dør og sygehusvæsendet belastes hårdt

- det er sandsynligvis helt umuligt at gennemføre en global massevaccination, der er ganske enkelt ikke tid til det

- en effektiv behandling, lignende antibiotika, findes ikke i dag mod kopper

 

Analysen indeholder henvisninger til litteratur og aktuelle hjemmesider om kopper

Analysen findes også på engelsk:

 

Man kan kontakte Bo Rybeck per e-mail hér:

Mobiltelefon +46 (0)705 233 946

 

 

OBS!

Denne Pressemeddelelse går til 475 journalister, redaktioner och nyhetsbureauer i Norden, til medlemmer af Folketinget, Stortinget, Eduskunta og Riksdagen, til udvalgte nordiske landes ambassader i utlandet och udvalgte udenlandske ambassader i Norden, til 200 forskere, cirka 500 nordiske folkebevægelser og NGO-aktive samt til TFFs Venner.

 

Jan Øberg, TFF direktør

+46 46 14 59 09

 

Lund 11 december 2002

 

© TFF 2002

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 You are welcome to reprint, copy, archive, quote or re-post this item, but please retain the source.

 

Would you - or a friend - like to receive TFF PressInfo by email?

 

 

 

 

SPECIALS 

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org    comments@transnational.org

© TFF 1997-2002