TFF logoPRESSINFO

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Associates' articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact


Srebrenicas muslimer mindet -
resten fortiet

 

PressInfo # 222

 11. juli, 2005

Af

Jan Øberg, TFF direktør

 

Der er al grund til at mindes massakren udført af serbiske soldater på uskyldige muslimske civile i Srebrenica for 10 år siden. Men med mindre det betragtes som acceptabelt at kvantificere forbrydelser og at misbruge menneskelig lidelse politisk, er der ingen gyldig begrundelse for at glemme eller fortie andre massakrer, etniske udrensninger og terrorbombninger, i hvilke andre uskyldige civile mistede livet.

 

Andre forbrydelser fortiet

 

I september 2003 glemte mainstreammedier verden rundt at mindes 10-års jubilæet for den kroatiske hærs mord på civile serbere i Medak-lommen i Kroatien.

I maj 2005 glemte de at mindes 10-års jubilæet for Operation Flash i Kroatien og d. 5. august forblev de tavse om Operation Storm i Kroatien. Her er hvad Amnesty International har at sige om civile serberes skæbne i Kroatien i årene 1991-95, hvor 300.000 serbere blev tvunget til at forlade og/eller aktivt blev fordrevet med vold fra deres land. Nutidens kroatiske ledere er stolte af dette - og var selvfølgelig tilstede ved mindehøjtideligheden i Srebrenica sammen med diplomater fra USA, der på det tidspunkt assisterede den kroatiske hær i dens forbrydelser.

Den 24. marts i år forbigik det internationale samfund 6-års jubilæet for NATO's bombninger af Serbien og Kosovo i tavshed. Disse bomber dræbte proportionelt flere mennesker end terrorangrebene på USA d. 11. september 2001. Der har ikke været nogen mediedækning af de uskyldige som døde der, ingen minutter med stilhed og ingen taler med solidaritet - ligesom der heller ikke har været det for de lidende i Afghanistan og Irak.

Bombningerne endte 78 dage senere d. 10.juni, efter hvilket det samme internationale samfund vendte det blinde øje til det faktum, at omkring 200.000 uskyldige civile Kosovo-serbere og romaere blev etnisk renset fra Kosovo af provinsens vestligt støttede Kosovo-albanske nationale lederskab. Nogle af dem har været tætte partnere til missioner fra FN, OSCE, NATO og EU lige siden. Praktisk talt ingen serbere eller romaer er vendt tilbage eller blevet hjulpet tilbage til Kosovo. I stedet lægges pres på Serbien for at lade dem blive serbiske statsborgere - og da vil de ingen ret have til at vende tilbage til Kosovo i fremtiden.

Mens det internationale samfund systematisk bebrejder Serbien for hændelserne i Eks-Jugoslavien har dets regeringer, diplomater og medier belejligt besluttet at forbigå volden mod serbiske civile i tavshed og ignoreret enhver lejlighed til at ytre sympati med deres lidelser.

 

Mediedækningen af Srebenica - intet lært siden 1990

Og hvad kan siges om dækningen i disse uger af Srebrenica? At det er en opvisning i lektioner, der stadigt ikke er blevet lært af medierne siden Balkan-krisen begyndte for mere end 15 år siden.

Den komplekse baggrund for massakren i Srebrenica bliver ignoreret. Det faktum, at alt er relateret til alt i Bosnien såvel som i hele Eks-Jugoslavien, bliver ignoreret. Det faktum, at muslimske forbrydelser mod serbere gik forud for de serbiske forbrydelser mod muslimer, bliver ignoreret. Det faktum, at Srebrenica var et af de såkaldte "sikre områder" for flygtninge/tvangsforflyttede men samtidigt blev militariseret med USA's samtykke, nævnes aldrig. At bosnierne opgav Srebrenica, fordi der var en plan om at lade serberne overtage denne i bytte for muslimsk kontrol over serbisk kontrollerede dele af Sarajevo - er også udeladt.

Det faktum, at der er forskellige kilder og tal for de savnede, dræbte og fortrængte, bliver ignoreret. Ligeså bliver det faktum, at der er flere forskellige beretninger om og syn på, hvad der virkeligt skete og hvorfor. Det faktum, at den bosniske hærs militære leder i Srebrenica, Nasser Oric, er anklaget ved domstolen i Haag, bliver ignoreret. Soldater fra den hollandske militære deling beskriver ham som "en forbryder, en røver, en alfons og en morder". Han er den eneste Srebrenica-muslim, der er stillet for domstolen ICTY i Haag. Hans retssag, der begyndte d. 6. oktober 2004, har kastet lys på hidtil ukendte aspekter af Srebrenicas historie. For mere information, se også Carl Bildt's skildring i lænken herunder af hvad der skete i og omkring Srebrenica.

Ignoreret bliver også relationen mellem det daværende bosniske politiske og militære lederskab til på den ene side og Al Queda og islamiske netværk på den anden side. Skal vi virkeligt tro, at vesten har dræbt hundrede af tusinder af uskyldige irakiske muslimer i de sidste 14 år men samtidigt har stor lidenskab for og solidaritet med bosniske muslimer? Næppe, det er mere sandsynligt, at de stadigt må dæmonisere serberne, fordi enhver anden holdning og åben erkendelse af kompleksiteterne i Balkan ville så tvivl om det simplificerede sort/hvide billede af konflikten, som det internationale samfund har opereret på baggrund af i Eks-Jugoslavien siden 1991.

Således bliver USA og europæiske nationers medskyld i at gøre massakren politisk og militært mulig ignoreret - fordi det må ignoreres. De uhæmmede brud på FN's våbenembargo og den hemmeligholdte bevæbning af muslimer af USA er et andet aspekt, der belejligt udelades under dækningen af Srebrenica. Se den hollandske regeringsrapport i linksamlingen herunder.

De eneste skyldige, der nævnes - og fordømmes - af medierne, er Karadzic, Mladic og Milosevic - ingen af dem er endnu blevet dømt. Der er ingen grund til at tro, at de er uskyldige, men er det ikke normen, at enhver skal betragtes som uskyldig indtil bevist skyldig?

Richard Holbrooke, Pierre-Richard Prosper og CNN's Christiane Amanpour, såvel som alle der taler om det på Sveriges radio og tv, ved, at Karadzic og Mladic er i Serbien-Montenegro og skulle udleveres af Beograd. Men hvordan kan det være, at de ved det, mens NATO, verdens stærkeste militæralliance med det højest udviklede efterretningsnetværk - ikke har været i stand til at finde disse to mænd gennem de sidste 3.600 dage? Og er de uvidende om, at Serbien har accepteret, at FBI og CIA personale har søgt efter dem i adskillige måneder i Serbien uden, indtil videre, at være i stand til at finde dem der?

 

Ikke "FN's" fejl, men medlemsstaternes og Clinton-administrationens fejl

Som sædvanlig bliver vi fortalt, at det var "FN's" fejl. Men så simpelt var det ikke. Det var hver eneste medlemsstats fejl. Hvorfor? Fordi i stedet for at stille de mere end 30.000 tropper til rådighed der var påkrævet for at gøre de såkaldte "sikre områder" sikre, stillede kun Tyrkiet tropper til rådighed - og kun 1.300. Og nogle - Clinton- administrationen i særdeleshed - lod disse sikkerhedsområder blive fyldt med soldater, våben og ammunition til den bosniske hær. Således kunne muslimerne, mens de blev beskyttet af flygtninge hele vejen omkring dem inde i de "sikre" områder, skyde løs på serbiske landsbyer og civile, mens det blev formodet, at disse ikke skulle svare igen.

Ovenstående indvendinger mod mediedækningens skævheder gøres ikke for at sige, at den op til d. 11. juli udelukkende var falsk eller udelukkende propaganda. En bestialsk forbrydelse blev udført af serbiske styrker og de må stilles for retten. Men vi behøver andre vinkler for både at forstå historien og fremme forsoning.

 

Der er et bredere billede, og det er tilgængeligt, for dem som bekymrer sig om det

Der er et bredere billede. Et der er mindre sort-hvidt og ikke simplificeret til ukendelighed. Et der ikke skjuler vestlig fredsforebyggelse i Balkan. Et der er bredt nok til at hjælpe os med at forstå, hvordan fremtidige Srebrenica'er kan undgås.

Jeg tror på, at hvert menneskeligt liv - ikke kun nogles liv - er helligt. At mindes Srebrenica er moralsk rigtigt; at glemme og fortie andre lidende individer og nationer er forkert. At lægge skylden kollektivt på kun én part i en uhyre kompleks multi-dimensionel borgerkrig er uanstændigt og uretfærdigt.

Og lad os også huske, at politiserede og fragmentariske mediefabrikerede "sandheder" i dag let forvandles til halvløgne, der tjener ethvert andet formål end menneskelig medfølelse og solidaritet.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Srebrenica end mainstream medierne og det såkaldte internationale "samfund" lader dig vide, foreslår jeg, at du besøger nogle af de nedenstående links. De er kun et lille udvalg af, hvad der står til rådighed - for resten også til journalister som vil gøre en indsats for at undersøge og søge objektiv, kompleks viden. Nogle lænker tilbyder et serbisk synspunkt, de fleste gør ikke. Nogle er regeringsrapporter, nogle er fra FN, og nogle er individuelle øjenvidneskildringer. Den eneste sandhed der er, er den, vi selv stykker sammen ved at bruge så mange og så forskellige kilder, som vi kan. Og ved at anvende forsvarlig bedømmelse i konteksten af den - stadigt pågående - mediekrig.

 

Answers.com & Wikipedia
History of the Balkans

Wikipedia
The Srebrenica Massacre

Answers.com
Srebrenica Massacre

TFF Feature - Lewis MacKenzie, The Globe & Mail, Thursday July 14, 2005
The Real Story Behind Srebrenica
"Two wrongs never made a right, but those moments in history that shame us all because of our indifference should not be viewed in isolation without the context that created them." A devastating blow to the mainstream media's biased coverage of the anniversary of the massacre - by a man who was there and knew the wider picture.

Edward S. Herman
The Politics of the Srebrenica Massacre

Richard Aldrich, The Guardian
America Used Islamists to Arms the Bosnian Muslims:
The Srebrenica Report Reveals the Pentagon's Role in a Dirty War

The Dutch Government's Srebrenica Report
Srebrenica. A 'Safe' Area

IWPR
Srebrenica Report "Lets West Off the Hook"

Ville Du læse her nu
hvis Du ikke havde nytte af det?
Få flere kvalitets-artikler fra TFF i fremtiden

Mark Danner, The New York Review of Books
Bosnia - The Great Betrayal

The United Nations
The Fall of Srebrenica: Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/55 (1999)

Republika Srpska's Secretariat for Relations with the International Criminal Tribunal in the Hague
Various documents - including "Islamic Fundamentalist's Global Network-modus operandi-Model Bosnia."

The Srebrenica Research Group
Report "Srebrenica and the Politics of War Crimes"

www.slobodan-milosevic.org
The Forbidden Srebrenica Report +
U.S. Official Implicated with Bosnian High Representaitve Ashdown in Attempting to Force Fabricated Report on Srebrenica

ICTY, the Hague
The indictment of Karadzic and Mladic

ICTY, the Hague
The indictment of Naser Oric

Answers.com
Alija Izetbegovic (1925-2003) - former president of Bosnia

ICTY, the Hague 2003
UN Official Says No Evidence Connecting Milosevic to Srebrenica Massacre

Carlos Martins Branco, UN political officer
Analysis of the fall of Srebrenica

Carl Bildt on July 6, 2005
The Story of the Fall of Srebrenica

IWPR
Srebrenica: Anatomy of a massacre

 

 

Oversat fra engelsk af Carsten Lundsgaard

 

Get free articles & updates

Få gratis artikler og info fra TFF

© TFF and the author 2005

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 You are welcome to reprint, copy, archive, quote or re-post this item, but please retain the source.

 

Would you - or a friend - like to receive TFF PressInfo by email?

 

 

 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org    comments@transnational.org

© TFF 1997 till today