TFF logoFORUMS Meeting Point

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact


Bogudgivelse

"Ondskabens Psykologi"

Socialpsykologiske Essays

 

Af Rolf Kuschel og Faezeh Zand med bidrag af Jan Øberg

 

Den 30. august 2004 udkom "Ondskabens Psykologi" på Frydenlund. Den er i hovedsagen forfattet af Rolf Kuschel og Faezeh Zand og afsluttes med et bidrag af Jan Øberg om ondskaben i det internationale samfund. Læs om bogen hér - hvor du også kan bestille den.

 


Foto Thomas Sørensen

Se iøvrigt
Berlingske Tidende 26. september 2004

"I mit bidrag forsøger jeg at drøfte om ondskab måske kan være en egenskab ved systemer og ikke bare individer. I vores kultur lokaliseres det onde jo som regel i enkeltindivider eller større eller mindre grupper, der udpeges som onde af dem, der mener de selv er gode. Jeg syntes det kunne være interessant med en drøftelse af hvorvidt man kan tale om at det verdens udviklingssystem og krigssystem kan kaldes ondt. Det kan jo sådan enkelt udtrykt ikke være godt når 100.000 mennesker dør unødvendigt på vor klode hver dag som følge af mangel på mad, klæder, bolig, etc.

Så jeg forsøger blandt andet at rulle krigsfilmen tilbage fra soldaten til det system, han er en del af. Vi har set igen og igen at krigshandlinger gør det muligt for ellers normale, sunde mennesker at begå grusomheder - senest i Abu Ghraib-fængslet. Vi har en diskussion lige nu i Danmark om danske soldaters adfærd i krigszoner. Det er mig småt ubegribeligt hvorfor vi altid slår ned på den enkelte og hans eller hendes ugerninger men stort set aldrig sætter spot på det store maskineri, individet indgår i.

Min analyse er ikke et forsøg på at sige at alt er "systemets skyld." Jeg argumenterer for en anden intellektuel, massemedial og politisk balance mellem ondskab hos maskineriet og ondskaben hos individet. Og for langt mere forskning og fri debat - fri i den forstand at vi frilægger debatten fra den rent Bush-agtige propaganda om "de andre" som onde, der udelukkende har til formål at legitimere vore egne ikke helt gode handlinger.

Både hovedforfatterne og jeg selv kommer naturligvis ind på blandt andet terror og "krigen mod terror," på krigen og dens konsekvenser. Hvad der interesserer mig mest er måske hvordan vi kommer så langt at vi kan lære at møde det såkaldt onde med det reelt gode - og ikke kun med hævnlyst. Derfor afslutter jeg mit bidrag med at opfordre læserne - blandt hvilke jeg især håber der vil være mange unge - til at opstille sine egne hypoteser om det godes muligheder og selve den civilisatoriske mulighed, der ligger i at møde det onde med det gode.

- Lad os derfor til sidst vende op og ned på det hele, byde frygten trods og tænke os, at der findes en række godhedens hvis'er...."

Mere om bogen, forord og indholdsfortegnelse - pris og online-køb hér.

 

Andre bidrag til fredsdiskussionen i Danmark af Jan Øberg fra i år:

Det globale samfund. USA & Europa. Bedre måder at håndtere konflikter på.Tanker om fremtiden for os alle. Danske undervisningsmaterialer (cirka 75 sider).

"Forudsigelig fiasko. Konflikten med Irak og Danmark som besættelsemagt." - bog på Tiderne Skifter (304 sider).


Rolf Kuschel, Faezeh Zand og Jan Øberg • Foto Thomas Sørensen

 

© TFF & the author 2004  

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997-2004