Other publications

A 1. Storm over Balkan. Fra Oldtidshistorie til Stormagtsspil

Red. af Erik A. Andersen & Håkan Wiberg med bidrag af bl a Hans Aage, Uffe Østergaard, Jørgen Pauli Jensen, Karsten Fledelius, Bertel Heurlin och Per Jacobsen.

Behandler historie, konfliktdynamik, fremtidsscenarier, Jugoslaviens økonomi, de etniske grupper, psykosociale aspekter, religion og politik, EUs rolle samt mediernes behandling af krigene.

C. A. Reitzels forlag, København 1994, 256 sider, 340 Skr. + postage.


A 2.Besinningslöshetens år. Krönikor från Serbien

Av Stojan Cerovic, ledande oppositionell i Belgrad som länge skrivit krönikor för den oberoende serbiska tidsskriften Vreme--en bok för dem som vill få en bättre inblick i det politiska spelet, som vill veta varför Milosevic är en sann konstnär, hur de berusade bosniska hemvärnsmännen tänker och vad getter, ogräs och lättja har för inverkan på möjligheterna till försoning...
Översatt av Djorde Zarkovic,
Gavrilo förlag, Ljungskile 1994, 158 sidor, 190 Skr. + postage.


A 3. Peace on the Move. A Sociological Survey of the Members of Swedish Peace Organizations

By Katsuya Kodama--the most detailed analysis of the Swedish peace movements by one of Japan's leading peace researcher at present. This study is his doctoral dissertation from the University of Lund.
Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1990, 196 pages, 140 Swedish kronor + postage.


A 4.Towards a Comparative Analysis of Peace Movements

Edited by Katsuya Kodama & Unto Vesa.
Analyses agendas, theories and policies of movements and brings case studies from Norway, Japan, the US and former East Germany. Then it compares various aspects and ends with studies of peace movements and public opinion (polls) and the prospects for future movement activities.
Dartmouth Publishing Company, Hampshire, 1989, 300 pages, 260 Swedish kronor + postage.

Slutsåld / sold out


A 5. Farväl till avskräckningen?

Håkan Wiberg som redaktör och bidragsgivare tillsammans med Tunander, Lindkvist, Agrell, Øberg.
En studie av den viktigaste strategisk-politiska filosofin bakom det kalla kriget, från det året den (kanske) tog slut.
LUPRI Studies 1, Lund University Press 1989, 209s, 70 Skr. + postage.


A 6. Den omöjliga freden. En allmänbildningsbok före slutet på världsnyheterna

Av Roland Påhlsson--om bl.a. folkrätt och moral i atomåldern, Myrdalstiftelsen och Liber 1986, 142 s, 55 Skr.+ postage.


A 7. För pacifister

Av M.K. Gandhi. Haga Bokförlag, Göteborg, 1983, 166 sidor. 55 Skr. + postage.

En utomordentligt bred samling av kapitel av Gandhi, den bästa på svenska.


A 8. Paris postcards

A5 vykort/postcards, fotografier av Joen Sjödell, 3 olika motiv,
5 Skr/0,50 US$ per st/each + postage.
Skicka dina hälsningar och hjälp oss få nya vänner - write to friends and help us get new friends.


A 9 Fredsbomber över Balkan. Konflikten om Kosovo

Manifest Kulturproduktion AB,
Stockholm 1999, 207 sidor,
ISBN91-89291-02-6,
60 Swedish kronor + postage.

Huvudkapitel: Historia - Rambouillet - Kriget - Debatten - Appendix
Bidrag av bland andra: Maria-Pia Boethius, Noam Chomsky, Ingvar Carlsson, Per Gahrton, Kjell Magnusson, Henning Mankell, Jan Myrdal, Margareta Norlin, John Pilger, Sören Sommelius, Erik Wijk, Howard Zinn, Karin Wegestål och Jan Öberg.
Boken utkom under NATO:s bombningar - den var en reaktion på och en protest mot västs sätt att "lösa" konflikten. Den ställde till med ett rabalder när den utkom; idag - med fakta i (efter)hand - tycks den i det närmaste ha varit en profetia om fiaskot och propagandan.


A 10 Irrväg till Kosovo. Stormaktsspelet bakom krigen i Jugoslavien

Av Peter Gowan
Manifest Kulturproduktion AB, Stockholm 1999
Översättning, Margareta Norlin, 230 pages.
ISBN 91-89291-02-6
60 Swedish kronor + postage.

Med förord av Marianne Eriksson och efterord av Jan Öberg

Den nya Europa hamras på det jugoslaviska städet • Nationella rättigheter och internationella stormakters inflytande på Jugoslaviens sönderfall. • Det euroamerikanska ursprunget till till NATOs anfall på Jugoslavien. • Tio frågor till Bill Clinton.
En komplex analys av spelet utanför Balkan, av stora makters intressen i allt annat än att hjälpa folken att lösa sina problem. Spännande som en thriller...


A 11 Socialt försvar - en ickevåldsrevolution

Av Jørgen Johansen,
Bokförlaget NU, Morjärv 1990, 130 sidor.
ISBN 91 88000 01 X
50 Swedish kronor + postage.

Begreppen, hotbilder, den militära modellen, det sociala försvaret, utrikespolitiken, civilförsvaret, psykologiska försvaret, omläggningen, studiecirkelfrågor.


A 12 Den nødvendige ulydigheten

Av Åsne Berre Persen og Jørgen Johansen
Folkereisning Mot Krig, FMK, Oslo 1998m, 256 sidor.
ISBN 82-994750-0-7
150 Swedish kronor + postage.

Forfatterne drøfter grundig hva som menes med sivil ulydighet, hvilke teorier som ligger bak, og forholdet mellom sivil ulydighet og demokrati. Den er en spennende presentasjon av de ulydige i norsk historie: militærnektere, religionsutøvere, redaktører, fagforeningskjemper, miljøvernere.


A 13 Socialt forsvar. Ikkevoldskamp mot vår tids trusler

Av Jørgen Johansen
Militærnekterforlaget, Oslo 2000, 157 sidor.
ISBN: 82-91938-00-8
150 Swedish kronor + postage.

Boka ønsker å vise at ikkevoldelige aksjoner er vanlig forekommende i alle deler av verden, i ulike samfunnssystemer og har vært brukt til alle tider. En stor del av boka er viet det magfoldet av aksjoner, kampanjer og organisasjoner som har benyttet seg av teknikkeene som inngår i et sosialt forsvar. Ellers får du lære mer om konfliktteori, trusselbilder, ikkevold og beslutningsformer. Med en kort analyse av konkrete ikkevoldskamper runt om i verden.


A 14 Med främmande bagage. Tankar och erfarenheter hos unga människor med ursprung i annan kultur eller Det postmoderna främlingskapet

Av Christina Spännar
Sociologiska Institutionen, Lunds Universitet, 2001, 232 sidor.
ISBN 91-7267-100-9
250 Swedish kronor + postage

Att lämna sitt hemland för att slå sig ner i ett annat land innebär uppbrott från det trygga, invanda. Samtidigt ställs man inför det obekanta. Mötet med det nya inleder en konstruktionsprocess; hur kan det självklara man bär med sig fogas samman med det nya och främmande?
Boken är författarens doktorsavhandling och bygger på intervjuer med 22 ungdomar med mycket skiftande bakgrund. Några är barn till arbetskraftinvandrare från det forna Jugoslavien och Indien, andra är flyktingar från Latinamerika, Mellanöstern och Vietnam, och åter andra har vuxit upp i blandade familjer. Gemensamt för dem är att de bär med sig ett bagage som på olika sätt påverkar deras fortsatta liv. De lever med en tvetydighet som kan skapa problem. Lär man sig hantera tvetydigheten blir den en tillgång, en kulturkompetens.


A 15 Konflikt og forsoning. 11 indlæg om en vanskelig process

Redigeret af Dorte Broen og Vibeke Vindeløv
Hans Reitzels forlag & Dansk Flygtningehjælp
København 1999
ISBN 87-412-2691-7, 187 sider
Pris: $12.00 = 100 Sek

Antologi om en af vor tids største udfordringer: problemet med at komme ud over en krigs rædsler og lidelser, at leve videre med sig selv og dem, der under krigen blev betragtet som fjender.
Forfatterne behandler forsoningen fra en række udgangspunkter - filosofiske og psykologiske, politiske og litterært.
Forfatterne er Erik A. Nielsen, Lars Koberg Christiansen, Vibeke Vindeløv, Jovan Okanovic, Claus Bryld, Anne Paludan, Ofra Ayalon, Charles Villa-Vicencio, Erik Siesby, Niels Helveg Petersen og Jan Øberg. 
 
 


PUBLICATIONS Sitemap Areas in focus Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   

    © TFF 1997 till today. All rights reserved.