TFF logoFORUMS Meeting Point

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact


Europeiskt feministupprop mot EU

 


Av 

Gudrun Schyman

TFF styrelsemedlem & förre Vänsterparti-ledare

 

27 maj, 2004

 

Tidningarnas Telegrambyrå 2004-05-26

Förre vänsterledaren Gudrun Schyman presenterade på onsdagen en feministisk appell som är tänkt att skilja agnarna från vetet i EU-valet. Tanken är att kandidaterna i EU-valet ska ställa till svars med uppropet som utgångspunkt, samtidigt ska kandidater som vill ändra "Europas patriarkala maktpolitik" stödjas.

Uppropet har tagits fram av en arbetsgrupp kallad "Kvinnor och makt", inom organisationen Socialt Forum. Organisationen samlar internationellt olika nätverk och organisationer, kritiska till globaliseringen.

Appellen ska presenteras i flera europeiska länder och vid onsdagens presskonferens i riksdagshuset deltog förutom Schyman också arbetsgruppens ordförande Lilian Hals, Frankrike.

Syftet är att utmana vad arbetsgruppen kallar den patriarkala makten i Europa. Kraven är att arbetet med att ta fram den nya konstitutionen avbryts, att konkurrensutsättning och privatiseringar som högsta mål tas bort, att vård, omsorg och social välfärd utvecklas i ett balanserat system och att kvotering tillämpas vid val till alla beslutsfattande poster.

Schyman kritiserar det gammaldags patriarkala tänkande och den koppling som finns i förslaget till ny konstitution mellan sociala nedskärningar och militär upprustning:

- Uppfattningen är att män med militära medel ska försvara kvinnor och barn.

Enligt Schyman finns ett jätteglapp mellan den politiska retoriken och verkligheten:

- Kvinnornas situation försämras, mäns våld mot kvinnor ökar, prostitutionen ökar dramatiskt och är den mest växande industrin. Kvinnornas osäkerhet på arbetsmarknaden ökar genom sociala nedskärningar.

- Det går bakåt, säger Schyman.

 

 

TILL ALLA FEMINISTER - KVINNOR OCH MÄN

I juni 2004 går 25 länder till val för att förnya Europaparlamentet. Vi som stödjer den här appellen vill utmana den patriarkala makten i Europa. Den europeiska unionen präglas idag av en stark hierarkisk organisation. Den politiska representationen har svag legitimitet till följd av ett mycket lågt valdeltagande. Klyftan är uppenbar mellan folk och folkvalda. En politisk elit, med kraftig manlig dominans, styr idag.

En närmast grundlagfäst ekonomisk politik förespråkar privatiseringar och utförsäljningar av sociala rättigheter och välfärd. Alltså en ekonomisk politik som försvårar möjligheterna för många kvinnor att kombinera arbetsliv och föräldraskap, och en politik som utesluter mäns ansvar och delaktighet i social omsorg och i barnuppfostran. Minskar samhällets välfärdsansvar, innebär det i praktiken en ökning av kvinnors ansvar.

Skulle du läsa dette just nu
om du inte hade nytta av det?
Få fler kvalitetsartiklar ifrån TFF i framtiden

Det uttalade kravet på ökade militära investeringar kommer att ta pengar från sociala satsningar och välfärdsreformer. Den patriarkala föreställningen om att män ska försvara kvinnor och barn med militära medel, är idag, fortfarande, grunden för det säkerhetspolitiska tänkandet inom den Europeiska Unionen.

Den framväxande Europeiska statsbildningen uppvisar alla kännetecken på ett gediget patriarkalt tänkande. I medlemsländerna:

- har kvinnorna fortfarande det absoluta huvudansvaret för vård och omsorg.

- ökar mäns våld mot kvinnor

- ökar handeln med kvinnors kroppar, för sexuella ändamål (trafficking) dramatiskt.

 

Detta måste avvisas! Kvinnor har i decennier demonstrerat för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kraven återkommer år efter år utan att det blir någon avgörande förändring. Tvärtom &endash; det går bakåt på flera områden. Kvinnors osäkerhet ökar, både på arbetsmarknaden och i familjerelationerna.

Mycket har gjorts av många men - DET RÄCKER INTE!

Den patriarkala makten måste brytas! Både i medlemsländerna och inom EU:s egna styrande organ. Det är ett villkor för att demokratin ska kunna utvidgas och omfatta hela befolkningen, dvs. både kvinnor och män.

Vi kräver därför:

- att arbetet med konstitutionen ska avbrytas så att förslaget kan omarbetas demokratiskt i varje land, (I Sverige kräver vi folkomröstning);

- att marknadsdirektiven i kapitel III, med konkurrensutsättning och privatiseringar som högsta mål tas bort ur konstitutionsförslaget;

- att vård, omsorg och social välfärd utvecklas som en nytt balanserat system, i motsats till det dominerande marknadssystemet;

- att kvotering, med jämn könsfördelning tillämpas vid val till alla beslutsfattande poster.

Vi uppmanar därför alla kvinnor och alla män att inte stödja en politik som präglas av det patriarkala tänkandet och görandet. Vi kommer bara att stödja EU- kandidater

- som tydligt vill ändra på Europas patriarkala maktpolitik,

- som vill förhindra avregleringarar och privatiseringar av välfärden,

- som på allvar vill motarbeta mäns våld mot kvinnor och som prioriterar fredliga, icke-patriarkala lösningar av konflikter. I hemmen, på arbetsmarknaden och vid de internationella förhandlingsborden.

 

© TFF & författaren 2004  

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997-2004