TFF logoFORUMS Meeting Point

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact


Fremmer EU freden?
En bog og et miniseminar

 

 Af 

Drude Dahlerup, Stockholms Universitet
& Tænketanken Ny Agenda

 

Lund, Sverige - 1. august, 2005

Miniseminar 4.august 2005 i København

Fremmer EU freden?

I anledning af udgivelsen af Tænketanken NyAgendas rapport "Fremmer EU freden?" afholdes et miniseminar for særlig indbudte på

Restauant Kap Horn
Nyhavn, 1.sal
Torsdag d. 4.august kl.14-16.30.

Rapportens forfatter, den dansk-svenske fredsforsker Jan Øberg, der direktør for Den Transnationale Stiftelse, TFF, i Lund præsenterer rapportens hovedkonklusioner.

 

Om rapporten

EU betegnes ofte som et fredsprojekt, men hvad menes i EU egentlig med fred?

I denne rapport analyserer Jan Øberg EUs politik, herunder forfatningsforslaget, når det gælder forsvar, sikkerhed, udenrigspolitik, konflikthåndtering og fred.

Rapporten viser, at forfatningsforslaget og andre centrale EU-dokumenter giver udtryk for en fredsforståelse, hvor vægten lægges ensidigt på en militært baseret og domineret sikkerhedspolitik. I den forståelse findes der således 'god vold', der skal balancere eller udrydde 'ond vold'. Derimod spiller konflikthåndtering og problematisering af volden som sådan stort set ingen reel rolle.

Jan Øberg diskuterer to modstående fredsforståelser - sikkerhedens og konfliktløsningens. Han stiller dem i relation til fire dimensioner af vold, nemlig direkte vold, strukturel vold, kulturel vold og miljømæssig vold.

Rapporten fremlægger 25 konstruktive forslag til, hvad EU kunne gøre for at påvirke verden i en fredelige retning, f.eks. en så indlysende ting som at oprette et fredsakademi. Den peger på de store muligheder, EU har i netop disse år, hvor USA har stillet sig uden for det gode selskab.

Ville Du læse her nu
hvis Du ikke havde nytte af det?
Få flere kvalitets-artikler fra TFF i fremtiden

Mens ordet fred kun forekommer otte gange i forfatningsforslaget, og konfliktforebyggelse fem gange, omtales forsvar/forsvarspolitik hele 64 gange og militær/kampstyrker 21 gange. Der er oprettet et Våbenagentur og traktatteksten forpligter landene til at styrke deres militær. iøvrigt nævnes atomvåben overhovedet ikke.

Forsoning, nedrustning og øget kontrol med våbenhandlen er slet ikke på EUs dagsorden i dag. Uanset om forfatningsforslaget vedtages eller ej, tyder meget på at øget våbenmagt og militarisering af politikken kan blive en central del af EU's fremtid, og det selv om Unionen hverken har en gennemarbejdet trusselsanalyse eller en europæisk sikkerhedsdoktrin.

Jan Øbergs udredningen viser også, at EU som fredsprojekt ikke tilnærmelsesvis er så konsistent eller visionært som den nu 60 år gamle FN-pagt.

For Tænketanken NyAgenda

Drude Dahlerup

 

Seminaret er åbent for pressen og interesserede. Rapporten (52 sider) kan rekvireres gratis hos NyAgendas sekretær, Mette Sølvtoft, tlf. +45 - 33918898 eller secretariat@plumfoundation.dk fra 1.august, men er klausuleret indtil seminaret.

Efter seminaret vil rapporten også kunne downloades fra NyAgenda og - i en noget længere version på TFF her.

 

Get free articles & updates

© TFF & the author 2005  

 

 

mail
Tell a friend about this article

Send to:

From:

Message and your name

 

 

 

S P E C I A L S & F O R U M S

Iraq Forum

Gandhi & India

Burundi Forum

Photo galleries

Nonviolence Forum

TFF News Navigator

Become a TFF Friend

TFF Online Bookstore

Reconciliation project

EU conflict-management

Make an online donation

Foundation update and more

TFF Peace Training Network

Make a donation via bank or postal giro

Basic menu below

 


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
http://www.transnational.org   comments@transnational.org

© TFF 1997 till today