TFF logoTFF logo

TFF Home

Forums

Iraq Forum

Features by others

Oberg's photos

Paul McCartney

About us

Associates' articles

Burundi Forum

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Annual Reports

New stuff

Jonathan Power

Macedonia Forum

TFF News Navigator

Publications on-line

Support TFF on-line

Nyt på nordisk

Nonviolence

EU conflict-handling

Teaching & training

Links to all issues

Support TFF off-line

Activities right now

Gandhi & India

PressInfos - Analyses

Lærestof på dansk

The 100 best books

Contact

 
DBC Danmarks Bibliotekscentral

Lektørsudtalelse (04/27) 2 524 862 7 (A)

Øberg, Jan: Forudsigelig fiasko. Konflikten med Irak og Danmark som besættelsesmagt

Tiderne Skifter. 296 sider, tavler i farver. DK 98.215

 

Debatbog af dansk freds- og fremtidsforsker, der kritisk analyserer baggrund og motiver for Irak-krigen, og ikke mindst det danske politiske og militære engagement. En krig JØ, som titlen siger, mener nogen fra starten kunne og burde have forudset som en uundgåelig fiasko. Der redegøres for krigens optakt, om forholdet mellem EU, FN og Irak, om sanktioner med konsekvenser for den irakiske civilbefolkning, om inspektioner og forsøg på dialog, om olieinteresser og trusselbilleder.

Og bogen sætter store spørgsmål ved den vestlige koalitions erklærede idealistiske og humanistiske mål med krigen; at styrte en demagog og bane demokratiets vej.

En central del af bogen er desuden forfatterens krigsdagbog fra hans ophold i Irak. Det kan synes ligetil i en kritisk analyse at finde mindst 17 kritikpunkter som bogen gør, men JØ drager også 18 lærdomme heraf og har 19 forslag til en mulig lykkelig vej ud af krisen, bl.a. en europæisk-mellemøstlig forsonende dialog som starten på en positiv kædereaktion, et ophør af den militære besættelse og en ny FN-mission.

Som JØ trods alt optimistisk skriver: "Der er faktisk ingen grænser for det gode, vi kunne gøre..."

Aktuel velargumenterende bog om anderledes konfliktløsning uden krigens rummel.

 

Carsten Nørby Sørensen

 

Tilbage til præsentationen af Forudsigelig Fiasko