TFF logoFORUMS Meeting Point

TFF Home | About us

Forums

Iraq Forum

Features by others

Links to all issues

New stuff

Other associate articles

Burundi Forum

Publications on-line

Paul McCartney

Nyt på nordisk

Jonathan Power

EU conflict-handling

The 100 best books

Annual Reports

TFF Associates

Nonviolence

Reconciliation project

Øbergs Kalejdoskop

Support TFF on-line

Activities right now

Gandhi & India

Teaching & training

Oberg's photos

Support TFF off-line

PressInfos - Analyses

Macedonia Forum

Lærestof på dansk

TFF News Navigator

Contact

   


 

 

Lidt om bogen
Bogens indhold
Bestil bogen her
Anmeldelser

Siden den kolde krigs afslutning har dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik bevæget sig langt ind i en politisk og moralsk blindgyde. Men det tjener hverken os eller verden at Danmark er blevet en krigs- og besættelsesmagt, viser den internationalt respekterede danske freds- og fremtidsforsker, Jan Øberg i denne bog. Tværtimod mindsker det vores og andres sikkerhed og bidrager til at øge, snarere end at mindske, terrortruslen.

Forudsigelig fiasko - der udkommer 4. juni 2004 - sætter fokus på det irakiske samfund og Vestens måde at betragte og behandle Irak på. Jan Øberg kombinerer konkret konfliktanalyse med et personligt engagement, og underbygger overbevisende og konsekvent det synspunkt, at Vestens mangelfulde konfliktforståelse og ukyndige konflikthåndtering måtte ende med den ulykkelige krig. Det er en krig, som efter forfatterens opfattelse hverken kan fremme ædle motiver - etablere et demokratisk Irak - eller økonomisk-kulturelle interesser, men tværtimod kan blive en boomerang mod os selv og forkorte Vestens lederskab.

Den danske freds- og fremtidsforsker Jan Øberg sætter i denne bog fokus på konflikten mellem Vesten og Irak, sådan som denne konflikt gennem en årrække har udviklet sig, og som i 2003 endte i krig og besættelse - bl.a. med Danmark som besættelsesmagt.

Forudsigelig fiasko afslører de officielle vestlige motiver som skalkeskjul for kolde interesser. Forfatteren kombinerer konkrete analyser med et personligt engagement. Bogen udforsker kritisk den underliggende, erklærede humanisme, de vestlige sanktioners effekter på den irakiske civilbefolkning, Bushregimets politik, EU's forspildte muligheder for at spille en konstruktiv rolle, optakten til krigen samt det virkelige militære styrkeforhold mellem angriberne og Irak. En central del af bogen består af forfatterens krigsdagbog, skrevet under selve krigshandlingerne og kritisk i forhold til førende internationale mediers dækning.


© Staffan Sommelius "US Dannebrog"

Øbergs kritiske analyse af før, under og efter krigen munder ud i 19 forslag til hvad der nu bør gøres i Irak: besættelsen bringes til ophør, en ny slags FN-mission sættes ind og en europæisk-mellemøstlig dialog og forsoning igangsættes. Og meget mere...

"Jeg tror Forudsigelig fiasko er den mest omfattende fremstilling i Norden af tiden før, under og efter invasionen. Bogen indeholder blandt andet tekster skrevet før krigen samt en række forudsigelser om at det ville gå - næsten - så galt som det er gået. Derfor titlen. Konflikten kunne være grebet an på en anden måde og skabt forudsigeligt bedre resultater," siger Jan Øberg.

"Denne krig er udkæmpet i blinde i mere end én forstand. Beslutningstagere brød sig hverken om at erhverve en minimumsviden om Irak eller forstå irakernes situation og de brugte heller ikke de enkleste tommelfingerregler for konflikthåndtering. Vi var jo selv så gode og Saddam så ond at vi ikke havde bruge for hverken intellekt , indlevelse eller etik.

I Forudsigelig fiasko bruger jeg konfliktanalyse og andre værktøjer inden for moderne fredsforskning. Men bogen indeholder også mediekritik, dagbogtanker, fotografier og rejseoplevelser - det sidste fordi intet har overbevist mig mere om unødvendigheden af denne katastrofe end mine rejser i Irak før krigen. Derfor er min solidaritet heller ikke med hverken Fogh Rasmussen, Bush eller Saddam men med Iraks mennesker og FN-folkene dér, som gjorde en fantastisk indsats men blev tvunget ud af krigsmagerne.

For at stoppe krige og besættelser er det ikke nok at være imod og fordømme. Kritik er godt nok, men uden konstruktive alternativer kører krigsherrerne usvækket videre. De spiller på at mennesker skal føle sig modløse og tro at det er meget meget svært at gøre noget andet end det, de gør. Derfor viser jeg til slut i Forudsigelig fiasko hvordan besættelsen kan bringes til ophør og en langt bedre fremtid skabes. Og regimeskifte i Washington og måske også i København ville være nok så nyttigt som en del af processen," slutter Jan Øberg.

 

 

Indhold

 

Forord

Til irakerne og FNs folk dér

Hvad bygger bogen på?

Hvad består bogen af?

Tak for støtten til fri forskning og debat

 

 

INDLEDNING

1. Om konfliktforståelse og holdningen til Saddam

Konfliktforståelsens ABC og DEF...

Afstandtagen fra Saddam og hans rædselsfulde regime

Kunne man arbejde med konfliktforståelse i Irak?

 

2. Krigs- og besættelsesmagten Danmark

Danmarks hårdtslående politik og nogle tænkelige årsager

Den aktuelle politik kan være terrorfremmende

Lær af de sidste 15 års konflikthåndtering

Vi må selv skabe debatten om konflikter, fred og udvikling

 

 

DEL 1 - OPTAKTEN

 

3. Den falske humanismes støvletramp

Dette burde bekymre humanister

Privat-terror versus stats-terror

Privat-terrorismen: et relativt ubetydeligt problem

Terrorister versus terrorisme

Terrorismen erstatter kommunismen som nødvendig fjende

Ny global agenda i stedet for støvletramp

 

4. Tre minutters stilhed for de døde i Afghanistan og Irak

Hvor mange er blevet dræbt i Afghanistan og Irak?

Vis alle uskyldigt dræbte samme respekt

International juridisk proces

Sandheds- og forsoningskommissioner

En ny type menneskelig og psyko-social hjælp

 

5. George W. Bush og USA

6 egenskaber

6 mulige tegn på psyko-politisk krise

Dette USA er farligt og selvdestruktivt

 

 

 

 

DEL 2 - IRAK: BAGGRUND OG INDTRYK

 

6. Det vil gå helt galt - nej til krig

 

7. Sanktionerne mod Irak og konsekvenserne af Olie-for-Mad-programmet

Lidt sanktionshistorie

Olie-for-Mad-programmet giver ikke Irak nogen indkomst

Listen over varer, som Irak ikke kan få er uendelig

Et velfærdssamfund under afvikling

Konsekvenserne for almindelige mennesker

Sanktionernes værste konsekvenser er "skjulte"

Som middelalderens sult- og krigspolitik

 

8. Besøg Irak!

Ind i landet og til Bagdad

Ude på landet

De underprivilegeredes håb

Ingen menneskelighed uden medfølelse

 

9. Medier og personkult

Mediebilledet

Den groteske personkult for udødelighed

Irakernes fascination og vores frygt

 

10. Måske behøver vi en intellektuel Intifada?

Standardbilledet, motiver versus interesser

Ordene - det er også en kommunikations-konflikt

 

11. Viden om Irak

Den lange historie helt kort

Andre ting, vi næppe hørte eller forstod - 8 eksempler

 

 

 

DEL 3 - EUs og FNs ROLLER

 

12. EU-landene må handle nu

Informations-blackout og diplomatisk mørke

Sanktionerne står i vejen

Olie - ja! Men USAs krig mod Irak handler ikke kun om Irak

Irak ser sig om efter partnere men EU er passiv

 

13. Et 14-punkts program for fred med Irak - EUs valg

 

14. Værn om FN. Nej til krigsmandat

Et FN-mandat gør ikke krig til fred

Den planlagte krig er i strid med FN-Pagtens ånd og bogstav

Siden den 11. september har FN lidt megen skade

Bush-regimet strategi for forebyggende atomkrig er en trussel

Kofi Annan kunne bruge Artikel 99 og 100 til at styrke FN

 

15. Krigsmaskinen tromler over FN, men ingen reagerer

USA og Kuwait underminerer FN ved at gå ind i den demilitariserede zone på grænsen mellen Irak og Kuwait

USAs og Iraks krænkelser af FNs resolutioner

Forsømte Kofi Annan en lejlighed til at standse eller udsætte krigen?

 

 

 

DEL 4 - KRIGEN KOMMER

 

16. Ligheder mellem Bush og Hussein, USA og Irak

Ligheder mellem Bush og Hussein

Ligheder mellem USA og Irak

Klare forskelle

 

17. Den ene var villig til dialog

Hvorfor er dette så afslørende?

Mediereflektioner

 

18. Irak var ikke en trussel mod verden

De militære udgifter

Atomvåben kunne være blevet brugt mod Irak

 

19. Inspektioner og sanktioner var absurd teater

Sanktionsfilosofien - helt igennem ugennemtænkt

Det ledte til et de facto folkemord

 

20. Tre krige og alle vil blive tabt

Medie- og propagandakrigen

Den militære krig

Besættelsens krig for at kontrollere og styre Irak

Alt for mange modsætninger

 

 

 

DEL 5 - KRIGSDAGBOG

 

21. Tænk frit om Operation Frihed og mediernes dækning

47 optegnelser og kommentarer mellem 27. marts og 15. maj 2003

 

 

 

DEL 6 - FRA BESÆTTELSE TIL ET FRIT IRAK

 

22. Amerikanerne der kom til Irak

En speciel type mennesker uden særlige kvalifikationer

Ingen undersøgende journalistik

Moderne kolonialisme - dødfødt projekt

 

 

23. Status et år efter invasionen 264

Vigtige begivenheder siden 9. april 2003

Hvad amerikanerne mener at have opnået

Elleve årsager til at besættelsen er en fiasko

En boomerang og andre fremtidige udfordringer

 

 

24. Bedre medier i konflikt, krig og fred

Krigsreportage men også fredsjournalistik

 

 

25. Erfaringer for fremtidens konflikthåndtering

Ingen tillid til regeringen i denne sag

Saddam - et produkt af international våbenhandel

Vi er selv en part i konflikten, ikke neutrale mæglere

Reducér afhængigheden af olie

Eksistensen, ikke spredningen, af masseødelæggelsesvåben er problemet

Lærdomme vedrørende konflikthåndtering

Nytænkning kan gøre EU til et alternativ til USA, der er på vej ned

Krigen mod terrorister og mod Irak har øget verdens usikkerhed

 

 

26. Lovende initiativ af Fogh Rasmussen til en
Mellemøsten-Europa fredsprocess

Statsministerens perspektiv

En videreudvikling i elleve punkter

 

 

27. En ny politik i Irak og Danmark

Besætterne ud, FN ind

Koalitionens medlemmer siger farvel

En bredere FN-mission og -koalition

Langsigtet forsoning

Ethvert menneske er en mulig fredsbevægelse

  

Anbefalelsesværdig litteratur og hjemmesider

 

Jan Øberg Forudsigelig fiasko

TIDERNE SKIFTER

ISBN 87-7973-089-2
Omslagsfoto og bogens 16 øvrige fotos fra Irak: Jan Øberg
Omslagsdesign: Michala C. Bendixen

304 sider, 268 kroner
For hvert solgt eksemplar går der 5 kroner til TFFs virke for fred.

 

Bestil bogen nu på

Telefon +45 33 18 63 90

Fax + 45 33 18 63 91

tiderneskifter@tiderneskifter.dk

Mere om bogen - og bestillings-side

- eller bestil eller køb den i din boghandel

 

 

Interviews & anmeldelser

Kristeligt Dagblad - interview ved Ulla Poulsen

Fyens Stiftstidende - anmeldelse ved Bjarke Vestesen

Ritzaus Bureau - interview og omtale ved Ole Hoff-Lund

Dagbladet Arbejderen - interview ved Mona Jensen

DR P1 Eftermiddag - samtale med Jan Falkentorp, 4. juni

Information - anmeldelse ved Mette Jørgensen 23. juni

Politiken - anmeldelse ved Anders Jerichow 23. juni

Politiken - Jan Øbergs svar på Jerichows anmeldelse

Dansk Biblioteks-Centrals - lektørsudtalelse ved Carsten Nørby Sørensen

Det Danske Fredsakademi - anmeldelse ved Holger Terp

Helsingborgs Dagblad, Kulturen - Mats Holms anmeldelse, 19. august

Solveig Czeskleba-Dupont anmelder bogen, 1. december 2004

 

Kommentarer

Weekendavisen - Jan Øberg om lærdommene af krigen

Censurnyt - Jan Øberg: Inkompetente Bush-folk og ingen suverænitet i Irak

  

 

© TFF & forfatteren 2004  

 

 

mail
Fortæl en ven om denne bog

Send to:

From:

Message and your name


Home

New

PressInfo

TFF

Forums

Features

Publications

Kalejdoskop

Links 

The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
/www.transnational.org

© TFF 1997 until today. All rights reserved.