e

 
TFF logo TFF logo
Integration 2010-2011
INTEGRATION Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Pressmeddelande
Utställningen "Som Broar Över Mörka Vatten"
på Galleri Gate 38 i Malmö


Christina Spännar, TFF medstiftare & projektledare

 

8:e maj 2011

PRESSRELEASE

Vernissage utställningen "Som broar över mörka vatten"

Gate38 lördagen den 14 maj 12.00 -16.00

Förra året kom drygt 2000 ensamma barn- och ungdomar som flyktingar till Sverige, efter en många gånger strapatsrik resa.
Vilka är de, varifrån kommer de och hur tog de sig hit?

På galleri Gate38 berättar fem unga pojkar från Afghanistan i text och bild om händelser på vägen och livet i det nya landet.
Berättelserna har vuxit fram i umgänget mellan pojkarna och medarbetare i projektet "Som broar över mörka vatten" (Se också texten nedan).

Bakom det Arvsfondfinansierade projektet står TFF - Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning och Tamam, en organisation vars motto är ''Vänskap utan gränser!

Utställningen pågår till 21 maj.

Pressinformation en timme före vernissagen den 14 maj:
Stora Nygatan 38 klockan 11.00

Kontaktuppgifter:
Christina Spännar TFF
christina.spannar@telia.com
Mobil: 0701 450171

Lite mer information:

Varför är alla svenskar rädda för oss?

Så frågade en av våra afghanska pojkar i projektet. Och ofta är det så att vi betraktar främlingen som tillhörande en viss typ. Det vi först lägger märke till hos främlingen är en generell egenskap som det främmande ursprunget.  Det innebär att vi förbigår det som gör en individ unik och oersättlig. Och en människa som vi klassar som utbytbar medlem av 'de andra' väcker snabba reaktionen i hjärnan, reaktioner som vi vet är kopplade till känslor för vaksamhet.

Dessa reaktioner försvinner när samma människa får visa att han eller hon är unik. Här på utställningen får vi bekanta oss med några unga arabisktalande mammor genom de collage de skapat. Och vi får följa några pojkar från Afghanistan på deras väg hit till fots, i överfyllda gummibåtar, gömda i containrar och klängande sig fast under lastbilar. Pojkarna berättar i texter och bilder om händelser på vägen hit, om sitt liv här och sina tankar och drömmar om framtiden.

Att lätta sitt hjärta genom att berätta

Vi har nog alla erfarit att det känns bra att berätta när något tynger oss. Talar vi inte samma språk gör bilder och en tvåspråkig brobyggare kommunikation ändå möjlig. Och något händer när man har något för händer. Tankar väcks och samtal inleds när man tillsammans ritar eller målar, klipper och klistrar, handarbetar eller skapar något av en klump lera.
Man får distans till sitt eget liv samtidigt som man delar erfarenheter med andra i samma situation. Det är en form av självhjälp, som bidrar till sammanhang och ordning i tillvaron, ökar självförtroende och självkänsla. Känslan av egenmakt och handlingsberedskap stärks och det blir lättare att blicka framåt.

Integrationsprojektet "Som broar över mörka vatten"

Målgrupper är dels nyblivna föräldrar, dels asylsökande ensamkommande barn och unga. Gemensamt för dem är att de befinner sig i ett övergångsskede i livet. Under sådana perioder är man osäker på hur man ska hantera sitt liv. Projektets grundidé handlar om att stötta deltagarna så att de kan rota sig i sig själva och gå vidare med sina liv här i Sverige. Den röda tråden blir berättelsen om vem man är.
Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, www.transnational.org driver projektet i samarbete med Tamam i Lund, Göteborgs stad, Malmö stad, Eslövs kommun och Studiefrämjandet. Arvsfonden finansierar projektet. Det tar utgångspunkt i arbetssättet Pedagogisk Familjedokumentation, som utvecklats på familjecentralen Trädet i Göteborg, och Stiftelsens integrationsprojekt Frusna fötter. Det pågår på Trädet och på Familjens Hus Malmö. De ensamkommande flyktingbarnen/ungdomarna som vi arbetar tillsammans med finns dels på PUT-boendet i Västra hamnen i Malmö, dels i Eslöv.

Kreativitet som växtkraft

På utställningen presenteras också boken Att gång på gång söka i hjärtats minne. Ensamkommande barn berättar och målar.
Den tillkom som ett sätt att låta ensamkommande barn och ungdomar själva uttrycka essensen i sina erfarenheter och drömmar. De får bearbeta genom att skapa. Alla skapande sammanhang vänder sig till människan som en resurs. Att skapa kan liknas vid att växa, men inte enligt andras mått. När man skapar använder man alltid sin egen skala på världen.
Boken innehåller därför många världar och många olika barn som växer medan de bearbetar dessa världar. Några barn har skrivit direkt för boken, andra började skriva och måla på boendena långt innan boken var påtänkt. På så vis har den blivit en naturlig form för det innehåll barnens egen kreativitet ledde fram till.
Migrationens utmaningar, Malmö stad, Sociala resursförvaltningen står för utgivningen.

 

Copyright © TFF & the author 1997 till today. All rights reserved.

 

Tell a friend about this TFF article

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


INTEGRATION Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - (0)738 - 152 52 00
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All rights reserved.